Tartu Ülikooli teaduskool Foto allikas WEB   Eesti keel teise keelena olümpiaad 9. – 12. klasside õpilastele. Eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 11. jaanuar. Täpsem info on Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/eesti-keel-teise-keelena