Esseekonkurss “Ida-Virumaa – minu koht, minu inimesed!”


Event Details

  • Date:

Eesti Keelepööre ja Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit kuulutavad välja põhikoolide õpilastele kevadise esseekonkursi “Ida-Virumaa – minu koht, minu inimesed!” Konkursil võivad osaleda kõikide Ida-Virumaa üldhariduskoolide II ja III kooliastme õpilased. Eraldi arvestust peetakse eestikeelses koolis, muu õppekeelega koolis ning keelekümblusklassides õppivate õpilaste seas. Esseekonkursi tähtaeg on 21. aprill 2021 kl 21:00. Täpsem info Eesti Keelepöörde kodulehel ja plakatil