Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (EKTKÕL) on asutatud 8. detsembril 2001. aastal Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis. Liit on eesti keele kui teise keele, eesti keele võõrkeelena õpetajate ja eesti keele õppe toetajate ühendus.

Liidu eesmärgid on:

  1. muukeelse elanikkonna Eesti ühiskonda lõimumisele kaasaaitamine keele ja kultuuri õpetuse kaudu;

  2. eesti keele kui teise keele, eesti keele võõrkeelena ja muu õppekeelega koolis eesti keeles õpetavate õpetajate professionaalse arengu süsteemne ja järjepidev toetamine;

  3. õpetaja elukutse väärtustamine;

  4. oma liikmete huvide esindamine ja kaitsmine lähtuvalt liidu eesmärkidest.

Auliikmed

Uuve Enslig – Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu esimene esimees, riigikeele õpetaja
Õie Vahar – eesti keele kui teise keele õpetajate koolitaja, õppematerjalide koostaja

15. märtsi seisuga on meil 66 liiget

 

Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu põhikiri on kinnitatud
10. juunil 2011. aastal
Liidu üldkoosoleku otsusega. Tutvuge PÕHIKIRJAGA

Liikmeks astumise kord 

MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmeks astuda sooviv füüsiline isik esitab kirjaliku liikmeavalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamise päevast otsustab liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. Digitaalselt allkirjastatud liikmeavaldus tuleb saata e-posti aadressil ekteisekeelena@gmail.com. Pärast liidu liikmeks vastuvõtmise otsusest teada saamist tuleb tasuda sisseastumis- ja liikmemaks liidu arvelduskontole EE961010220024390016. Selgitusse tuleb märkida kelle ja mis aasta eest on sisseastumis- ja liikmemaks tasutud.

Füüsilise isiku sisseastumismaks alates 01.01.2021 on 5 eurot ja liikmemaks 10 eurot.

Astu liikmeks

Liikmeavalduse saab alla laadida SIIT