Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (EKTKÕL) on asutatud 8. detsembril 2001. aastal Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis. Liit on eesti keele kui teise keele, eesti keele võõrkeelena õpetajate ja eesti keele õppe toetajate ühendus.

Liidu eesmärgid on:

  1. muukeelse elanikkonna Eesti ühiskonda lõimumisele kaasaaitamine keele ja kultuuri õpetuse kaudu;

  2. eesti keele kui teise keele, eesti keele võõrkeelena ja muu õppekeelega koolis eesti keeles õpetavate õpetajate professionaalse arengu süsteemne ja järjepidev toetamine;

  3. õpetaja elukutse väärtustamine;

  4. oma liikmete huvide esindamine ja kaitsmine lähtuvalt liidu eesmärkidest.

Auliikmed

Uuve Enslig – Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu esimene esimees, riigikeele õpetaja
Õie Vahar – eesti keele kui teise keele õpetajate koolitaja, õppematerjalide koostaja

15.12.2021 seisuga on meil 70 liiget

 

 

 

Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu põhikiri on kinnitatud
14. oktoobril 2020. aastal Liidu üldkoosoleku otsusega. Tutvuge PÕHIKIRJAGA

Liikmeks astumise kord 

MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmeks astuda sooviv füüsiline isik esitab liikmeavalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamise päevast otsustab liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. Avalduse saab esitada kodulehe kaudu. Pärast liidu liikmeks vastuvõtmise otsusest teada saamist ja raamatupidajalt saadud arvet, tuleb arve alusel tasuda sisseastumis- ja liikmemaks liidu arvelduskontole EE961010220024390016. Selgitusse tuleb märkida arve number ja kirjeldus. Viitenumbri reale ka viitenumber.

Füüsilise isiku sisseastumismaks alates 01.01.2021 on 5 eurot ja liikmemaks 10 eurot.

Astu liikmeks

Liikmeavalduse saab täita SIIN

Liikmetele

Alates 01.01.2021. aastast toimub liikmemaksude tasumine ainult arvete alusel. Maksmisel kirjutage selgitusse arve number ja kirjeldus. Ärge unustage viitenumbrit!

Tunnustamise statuut

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (EKTKÕL) tunnustab igal aastal tublisid ja teotahtelisi eesti keele kui teise keele õpetajaid/eesti keele võõrkeelena õpetajaid/muu õppekeelega koolis eesti keeles õpetavaid õpetajaid ja õpetaja kutset omandavaid üliõpilasi eesmärgiga väärtustada nende töid ja tegemisi. Hindamise aluseks on kandidaadi eelmise aasta või aastate tegevus.

Tunnustamise kategooriad:

AASTA TEGU
AASTA TEGIJA
PIIRKONDLIK TEGU
PIIRKONNA TEGIJA
AASTA SÕBER/TOETAJA
AULIIGE

Tunnustamine kuulutatakse välja iga-aastaselt EKTKÕLi juhatuse poolt. Liikmete tunnustamine toimub 2023. aastal liidu aastakoosolekul. Tunnustuste kohta saab lähemalt lugeda STATUUDIST.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu tunnustamise statuut kinnitati juhatuse koosolekul 21.01.2022.