Tartu Ülikooli teaduskool Foto allikas WEB   Eesti keel teise keelena olümpiaad 9. – 12. klasside õpilastele. Eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 11. jaanuar. Täpsem info on Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/eesti-keel-teise-keelena

Sisekaitseakadeemia keelekeskus korraldab 12. veebruaril 2021 sümpoosioni ”Creative and Innovative Language Teaching”. Sümpoosioni eesmärk on jagada keeleõppe kogemusi. Sümpoosion toimub veebis (lingi saadame osalejatele e-kirjaga). Programm on kodulehel: https://www.sisekaitse.ee/et/en/Sympoosion_2021 Registreerumine kuni 10.02.2021: https://www.sisekaitse.ee/et/form/symposium-creative-and-innovativ Palume registreerida ka konverentsi esinejatel. Kontakt ja lisainformatsioon: triin.kibar@sisekaitse.ee Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidust viivad töötube läbi Ingrid Prees, Ly …

SISEKAITSEAKADEEMIA SÜMPOOSION Read More »

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 6. konverents toimub  hotellis Hestia Hotel Europa (põhiprogramm Lääne-Euroopa saalis, töötoad Zoomi keskkonnas Ida-Euroopa saalis) Päevajuht ja moderaator: Kati Bakradze OSALEMISTASU: liidu liikmetele on 30 eurot, mitteliikmetele 40 eurot ja võõrkeele õppekaval  õppivatele üliõpilastele 20 eurot. REGISTREERIMINE: Registreeruda veebikonverentsile saab 15. märtsini siin:  https://forms.gle/ojSrUtisH7DMAbPA9 16. märtsil saadetakse kõigile registreerunutele  veebilink ja kood ülekande jälgimiseks ja lingid zoomi-töötubadesse. …

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 6. konverents Read More »

Eesti Keelepööre ja Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit kuulutavad välja põhikoolide õpilastele kevadise esseekonkursi “Ida-Virumaa – minu koht, minu inimesed!” Konkursil võivad osaleda kõikide Ida-Virumaa üldhariduskoolide II ja III kooliastme õpilased. Eraldi arvestust peetakse eestikeelses koolis, muu õppekeelega koolis ning keelekümblusklassides õppivate õpilaste seas. Esseekonkursi tähtaeg on 21. aprill 2021 kl 21:00. Täpsem info Eesti Keelepöörde kodulehel ja plakatil