Tutvustus

AURIKA SIN - LIIDU UUS LIIGE

Pildi autor – Jana Sorokina

Minu tee eesti keele valdkonnas algas väga ootamatult, umbes seitse aastat tagasi. Kordagi selle aja jooksul ei olnud mul tunnet, et pidin valima eesti keele õpetamise asemel midagi muud. 

Praegu lõpetan Tallinna Ülikooli magistrantuuri, juba varsti diplom on käes. 
Juba seitse aastat olen õpetanud keelt nii täiskasvanutele kui ka lastele. 
Lisaks õpetaja haridusele on mul noorsootöötaja diplom. Arvatavasti just sealt pärineb minu energia ja positiivsus. Arvan, et tunnid võivad olla huvitavad ning siin on väga tähtis just õpetaja roll. 
Väga tähtis minu jaoks on õpilastega ühise keele leidmine. Ma väga hindan, kui õpilased ütlevad ausalt, millest on tunnis puudu või millega õpilased on eriti rahul.
Koos oma õpilastega iga päev me hajutame müüti, et eesti keelt on võimatu selgeks saada. 

Olen rõõmsameelne, aktiivne ning uudishimulik. Mulle meeldib uute inimestega kohtuda ning proovida midagi muud. 

ANNIKA BAUER - LIIDU UUS LIIGE

Pildid autor TUNDMATU

Eesti keele kui teise keele õpetajaks õppisin Tallinna Pedagoogikaülikoolis, kus lõpetasin 2000. aastal eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo eriala. Samas kaitsesin ka 2010. aastal keeletoimetaja erialal magistrikraadi. Olen end täiendanud ka erinevatel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal.

Täiskasvanute õpetamisega alustasin ligi paarkümmend aastat tagasi ja selles ametis tegutsen tänaseni. Minu peamine tegevusvaldkond on praktilise eesti keele  õpetamine esimese ja teise astme üliõpilastele ning täiskasvanutele, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Olulisimaks keeleõppes pean suhtlemisoskuse arendamist eelkõige rollimängude, grupi- ja paaristööde abil. Tähtsal kohal on ka grammatika ning kirjutamisharjutused. Püüan oma tundides luua alati pingevaba ja sõbraliku õhkkonna, et õpilased tuleksid tundi hea tujuga ning lahkuksid veelgi paremaga.

VALETINA LIMONOVA - LIIDU UUS LIIGE

Pildi autor Dmitry Matveev

Olen hariduselt vene filoloog ja eesti keele teise keelena õpetaja. Minu töökogemus on peaaegu 35 aastat, 25 nendest olen töötanud üldhariduskoolis ja juba üheksandat aastat töötan kolledžis. Tartu Ülikoolis saadud teadmisi ja oskusi kasutan täiel määral oma töös. Vene keelt emakeelena kõnelejana ja eesti keele iseseisva keelekasutajana tean, mis on eriti raske eesti keele õppimises ja kuidas on efektiivsem keelt õppida, jagan oma õpikogemusi teistega. Olen veendunud selles, et tunnid peavad olema huvitavad nii õppijaile kui ka õpetajale.

Olen õpetanud vene keelt ja kirjandust põhikoolis ja gümnaasiumis, eesti keelt teise keelena ja eesti kirjandust põhikoolis, gümnaasiumis ning kolledžis, vene keelt võõrkeelena kolledžis. Töö Virumaa kolledžis on pakkunud uusi väljakutseid: täiskasvanute õpetamine, tehnikaalase ja erialase eesti keele õpetamine. Kõik see nõuab pidevat enesetäiendamist. Õpin palju kolleegidelt ning jagan nendega oma teadmisi, oskusi ning õnnestumisi.

Alates 2013. aastast olen osalenud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu korraldatud sügiskonverentsidel, kust sain palju praktilisi teadmisi ja inspiratsiooni edaspidiseks tegevuseks. Selle aasta jaanuarist olen EKTKÕLi liige. Usun, et nimelt kolleegidelt ja kaasamõtlejatelt saab uusi ideid, erialast toetust, vahel inimlikku kaastunnet ja edusammude tunnustust.

JUULIKA KAPLINA – LIIDU UUS LIIGE

Pildid autor TUNDMATU

Kuidas teist sai õpetaja?

Võib öelda, et õpetaja amet on minu geenides 🙂 Meie peres on palju õpetajaid ning ka mina tahtsin juba lapsepõlvest õpetajaks saada. Väikese tüdrukuna mõtlesin, et õpetaja on see, kes alati kannab elegantseid kostüüme ja kleite, tahtsin ka sellisena välja näha 🙂

Mida hindate oma töös kõige rohkem?

Lastega suhtlemist ning pidevat enesearengu võimalust.

Mis on tänapäeva õpetajatöös muutunud võrreldes ajaga, kui teie käisite koolis/lasteaias?

Õpetajate töö on muutunud interaktiivsemaks ja tempokamaks. Ka lapsed on palju muutunud, mis vajab õpetajatelt uusi teadmisi ja individuaalseid lähenemisi.

Kuigi õpetaja töö on tänuväärne, võtab see paraku suurema osa iga pedagoogi igapäeva elust. Kuidas n-ö laete oma patareisid?

Püüan võimalikult palju värskes õhus viibida.

Samuti teen trenni ning loen mõnda head raamatut.

Mida soovite liidu liikmetele?

Töörõõmu ja koostöövalmis õpilasi.

Edasist edu, suuri võite ja suuri plaane.

RAMILA LANTSEV - LIIDU UUS LIIGE

Tundmatu

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli magistrantuuri. Erialalt olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis. Olen tänaseks 12 aastat õpetanud eesti keelt nii lastele kui ka täiskasvanutele. Aastal 2018 asutasin Tallinnas keeltekooli „Teel Tippu“, kus hetkel töötab peale minu veel 8 pedagoogi ja erinevatel tasemetel õpib aastaringselt umbes 200 inimest. Septembris avab uksed ka huvikool „Teel Tippu“.

Samuti olen kaasatud HARNO töösse, kus tegelen eesti keele teise keelena põhikooli eksamite koostamisega ja olen gümnaasiumi e-riigieksami arendusrühma liige.

Enda põhiliseks eesmärgiks õpetajana pean eesti keele ja kultuuri õpetamist üksteisest lahutamata. Tundides ei tutvusta ma mitte ainult grammatikat ja sõnavara, vaid ka seda, mis on eestlasele kallis ja miks see nii on. Ma üritan nakatada õpilasi eesti keele „pisikuga“, mille sain ise kunagi õppides eesti keelt. Keeleõpe ei tohi minu arust katkeda tunni või kursuse lõpus, see peaks toimuma 24/7 – tänaval, poes, bussis jne. Just seda mõtteviisi üritan oma õpilastele edasi anda.