Tutvustus

JUULIKA KAPLINA – LIIDU UUS LIIGE

Pildid autor TUNDMATU

Kuidas teist sai õpetaja?

Võib öelda, et õpetaja amet on minu geenides 🙂 Meie peres on palju õpetajaid ning ka mina tahtsin juba lapsepõlvest õpetajaks saada. Väikese tüdrukuna mõtlesin, et õpetaja on see, kes alati kannab elegantseid kostüüme ja kleite, tahtsin ka sellisena välja näha 🙂

Mida hindate oma töös kõige rohkem?

Lastega suhtlemist ning pidevat enesearengu võimalust.

Mis on tänapäeva õpetajatöös muutunud võrreldes ajaga, kui teie käisite koolis/lasteaias?

Õpetajate töö on muutunud interaktiivsemaks ja tempokamaks. Ka lapsed on palju muutunud, mis vajab õpetajatelt uusi teadmisi ja individuaalseid lähenemisi.

Kuigi õpetaja töö on tänuväärne, võtab see paraku suurema osa iga pedagoogi igapäeva elust. Kuidas n-ö laete oma patareisid?

Püüan võimalikult palju värskes õhus viibida.

Samuti teen trenni ning loen mõnda head raamatut.

Mida soovite liidu liikmetele?

Töörõõmu ja koostöövalmis õpilasi.

Edasist edu, suuri võite ja suuri plaane.

VALENTINA LIMONOVA – LIIDU UUS LIIGE

Pildi autor Dmitry Matveev

Olen hariduselt vene filoloog ja eesti keele teise keelena õpetaja. Minu töökogemus on peaaegu 35 aastat, 25 nendest olen töötanud üldhariduskoolis ja juba üheksandat aastat töötan kolledžis. Tartu Ülikoolis saadud teadmisi ja oskusi kasutan täiel määral oma töös. Vene keelt emakeelena kõnelejana ja eesti keele iseseisva keelekasutajana tean, mis on eriti raske eesti keele õppimises ja kuidas on efektiivsem keelt õppida, jagan oma õpikogemusi teistega. Olen veendunud selles, et tunnid peavad olema huvitavad nii õppijaile kui ka õpetajale.

Olen õpetanud vene keelt ja kirjandust põhikoolis ja gümnaasiumis, eesti keelt teise keelena ja eesti kirjandust põhikoolis, gümnaasiumis ning kolledžis, vene keelt võõrkeelena kolledžis. Töö Virumaa kolledžis on pakkunud uusi väljakutseid: täiskasvanute õpetamine, tehnikaalase ja erialase eesti keele õpetamine. Kõik see nõuab pidevat enesetäiendamist. Õpin palju kolleegidelt ning jagan nendega oma teadmisi, oskusi ning õnnestumisi.

Alates 2013. aastast olen osalenud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu korraldatud sügiskonverentsidel, kust sain palju praktilisi teadmisi ja inspiratsiooni edaspidiseks tegevuseks. Selle aasta jaanuarist olen EKTKÕLi liige. Usun, et nimelt kolleegidelt ja kaasamõtlejatelt saab uusi ideid, erialast toetust, vahel inimlikku kaastunnet ja edusammude tunnustust.