Töökuulutused

TALLINNA ÜLIKOOL PAKUB TÖÖD
Tallinna Ülikool on välja kuulutanud avaliku konkursi eesti keele kui teise keele didaktika lektori ametikoha täitmiseks 1. septembrist 2021. Kandideerida saab nooremlektori või lektori ametikohale (mis on vastavalt lektori karjääriraja I ja II aste). Ametikohale kandideerimise tähtaeg on 25.02.2021. 
 
Lisainfo: Tallinna Ülikooli kodulehel