Esseekonkurss „Oled see, mida loed”


Sündmuse detailid

  • Date:

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit ja Eesti Keelepööre korraldavad Ida-Virumaa põhikooli õpilastele esseekonkursi „Oled see, mida loed”.

Esseekonkursi eesmärk on tähistada raamatukogude aastat võimaldades õpilastel avaldada oma mõtteid nii raamatukogust, raamatutest kui lugemisest üldse.

Soovime, et õpilased kirjutaksid, kas oma lemmikraamatust, raamatu tegelasest; sellest, kas raamat on pigem sõber kui vaenlane; oma suhtumisest raamatute lugemisesse ja raamatukogus käimisesse.

Kuna õpilased on pidanud väga pikka aega veetma arvuti taga, siis soovime, et nad ei unustaks oma kaunist käekirja ning kirjutaksid essee käsitsi. Juhendajatel palume jälgida, et esseed saates oleks kindlasti ära märgitud õpilase ees- ja perekonnanimi, klass ja kool ning juhendava õpetaja andmed, sh e-posti aadress.

Esseekonkursil võivad osaleda kõikide Ida-Virumaa üldhariduskoolide II ja III kooliastme õpilased.

Võitjatega võtame ühendust. Tunnustame nii õpilasi kui ka neid juhendavaid õpetajaid.

Esseekonkursi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit on ministeeriumi strateegiline partner aastatel 2022-2024.