Haridus- ja Noorteamet kutsub osalema vebinaride sarjas “Hariduspeegel”.


Event Details

  • Date:

Ootame kõiki koolijuhte, aine- ja lasteaiaõpetajaid osalema 21.-25. augustil toimuvatele vebinaridele sarjas “Hariduspeegel 2023”!
Vebinarides tutvustakse algava õppeaasta üldpädevusteste, lähtetaseme teste, tasemetöid ja eksameid. Üritustele saab registreeruda
täiendkoolituste infosüsteemis www.koolitus.edu.ee kuni 20. augustini.

Ajakava:

21. august kell 13:00-15:00 – Juhtkonna päev

Mis on uut algaval õppeaastal? Lähtetasemetestidest , tasemetöödest, üldpädevustestidest ja eksamitest.
**Registreerumine: **https://koolitus.edu.ee/training/9916

22. august kell 13:00-15:00 – Võõrkeeleõpetajate ja eesti keele teise keelena õpetajate päev

II- IV kooliastme lähtetaseme testidest, tasemetöödest ja eksamitest.

Registreerimine:

inglise keel – https://koolitus.edu.ee/training/9927

saksa keel – https://koolitus.edu.ee/training/9928

prantsuse keel – https://koolitus.edu.ee/training/9929

vene keel võõrkeelena – https://koolitus.edu.ee/training/9930

eesti keel teise keelena I ja II kooliaste – https://koolitus.edu.ee/training/9931

23. august kell 13:00-15:00 – Klassiõpetajate päev

I kooliastme lähtetaseme testidest ja tasemetöödest
***Registreerimine: *https://koolitus.edu.ee/training/9934

  • klassiõpetajate ühine info – matemaatika, loodusõpetus, sotsiaalained
  • eesti keel/vene keel

24. august kell 13.00-15:006.-12. klassi aineõpetajate päev

II- IV kooliastme lähtetaseme testidest, tasemetöödest ja eksamitest

Registreerimine:

25. august kell 13:00-15:00 – Lasteaia õpetajate päev

LAHE-lapse arengu hindamise e-vahendist. Testid on abiks lasteaiaõpetajale lapse arengu hindamisel viies valdkonnas.

Registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/9917

Vebinaride toimumise ajakava ja lisainfoga saate tutvuda ka Haridus- ja Noorteameti kodulehel https://harno.ee/…/koolijuhid-aine-ja-lasteaiaopetajad…3

Üritustele saab registreeruda täiendkoolituste infosüsteemis Juhani kuni 20. augustini.

Loe lähemalt Haridus- ja Noorteameti kodulehelt