Keelekümbluskooli õpetajate SUVEKOOL „ Keelekümblusõpetajate missioon üleminekul eestikeelsele õppele”


Event Details

  • Date:

Keelekümbluskooli õpetajate

SUVEKOOL

Keelekümblusõpetajate missioon üleminekul eestikeelsele õppele”

16.08.2023 – 17.08.2023

Suvekooli eesmärk: kutsuda liituma Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liiduga, et luua n-ö kärgvõrgustik keelekümbluse praktikutest, kes on valmis panustama võrgustiku arendustegevusse, et toetada kõiki õpetajaid oma kogemuse ja teabega üleminekul eestikeelsele õppele.

Koht: Lainela Puhkeküla (Lääne-Virumaa, Käsmu) https://www.lainela.ee/

Koolituse/suvekooli maht: 16 ak/t

Väljastatav dokument: tõend

Sihtrühm: keelekümblusõpetajad

Suvekoolis osaleja

  • tutvub Vihula mõisa ja Käsmu kalurikülaga;
  • täiendab erialaseid teadmisi;
  • kavandab koos teiste keelekümblusõpetajatega, sh aineõpetajatega õpitegevust;
  • tulevase Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmena kavandab koos kolleegidega võrgustiku tegevusi;
  • loob koostööks kolleegidega uusi kontakte.

Suvekooli KAVA .