Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit ja Eesti Keelepööre korraldavad II ja III kooliastmele esseekonkursi teemal “Idavirulane olla on uhke ja hää?”. Esseekonkursi eesmärk on panna õpilasi arutlema selle üle, miks on/ei ole idavirulane olla hea. Missugusest Ida-Virumaast noored unistavad? Kuna õpilased on pidanud väga pikka aega veetma arvuti taga, siis soovime, et nad ei …

Esseekonkurss Ida-Virumaa üldhariduskoolide II ja III kooliastmele Read More »