Teema:  Haridustöötajate keelelähetus.  Külaline: Ellen Vimberg, EKI haridustöötajate keeleõppe projektijuht.

Ida-Virumaa II ja III kooliastme õpilastel on taas võimalus osaleda Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu korraldatud esseekonkursil, mille teema on tänavu “Sini-must-valge minu elus”. Essee palume saata hiljemalt 8. aprilliks kl 22.00 aadressile ekteisekeelena@gmail.com. Igast koolist, igast klassist ootame maksimum 2 tööd. Parimad esseed valib välja 9-liikmeline žürii. Võitjaid teavitatakse meili teel. Parimad …

Esseekonkurss – “Sini-must-valge minu elus” Read More »