Eesti Keelepööre ja Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit kuulutavad välja põhikoolide õpilastele kevadise esseekonkursi “Ida-Virumaa – minu koht, minu inimesed!” Konkursil võivad osaleda kõikide Ida-Virumaa üldhariduskoolide II ja III kooliastme õpilased. Eraldi arvestust peetakse eestikeelses koolis, muu õppekeelega koolis ning keelekümblusklassides õppivate õpilaste seas. Esseekonkursi tähtaeg on 21. aprill 2021 kl 21:00. Täpsem info Eesti Keelepöörde kodulehel ja plakatil

25.08 esineb Ene Peterson ettekandega „Võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu võimalused muutuste keerises“ . 26.08 viivad töötube läbi EKTKÕLi juhatuse liikmed Ingrid Prees „Aktiivõppemeetodid, mis tekitavad hasarti ja toovad sära silma“ ja Aljona Kordontšuk “Gümnaasiumiõpilaste meediapädevuse arendamine eesti keele tundides”. Konverentsi kava on leitav SIIN ja registreeruda saab SIIN. Kohapeal osalemiseks registreerumise tähtaeg on 21. juuni ja ekraani taga osalemise registreerimistähtaeg on 23. august. Täpsem …

TÜ Narva kolledži XXII pedagoogiline konverents toimub 25.08 – 26.08.2021 hübriidvormis Read More »

KUTSE Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid  osalema piirkondlikul koolituspäeval Haapsalus.Aeg: 18. september 2021 Koht: Läänemaa Ühisgümnaasium, F. J. Wiedemanni 15, 90503, Haapsalu. Koolituspäeva lühitutvustus Enne koolituspäeva algust kell 9.30 pakume tervituskohvi. Koolituspäev algab kell 10.00 Eesti  Võõrkeeleõpetajate Liidu tutvustusega (15 minutit) ja seejärel teeme ringkäigu Läänemaa Ühisgümnaasium. Ringkäigul tutvume kooli ruumide,  (keele)õpetajate ja õppekorraldusega. …

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid osalema piirkondlikul koolituspäeval Haapsalus. Read More »