SUVEKOOL „Iga õpetaja on keeleõpetaja”


Event Details

  • Date:

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit

kutsub

Keelekümbluskooli õpetajate

SUVEKOOLI

Iga õpetaja on keeleõpetaja”

13.08.2024 – 14.08.2024

Suvekooli eesmärk: motiveerida keelekümblusõpetajaid piirkondlikult panustama võrgustiku tegevusesse ülemineku toetamisel eestikeelsele õppele

Koht: Nelijärve Puhkekeskus (Nelijärve 4, Aegviidu, 74501 Harju maakond) http://www.nelijarve.ee/
Koolituse/suvekooli maht: 16 ak/t
Väljastatav dokument: tõend
Sihtrühm: keelekümbluskoolide õpetajad ja kõik teised õpetajad, kes tunnevad, et vajavad tuge seoses üleminekuga eestikeelsele õppele ning soovivad saada teadlikumaks keelekümblusest ja LAK-õppest.

Suvekoolis osaleja(tel):

        · omab ülevaadet HTMi eesmärkidest, võimalustest ja valmidusest koostööks EKTKÕLiga;

        · on motiveeritud panustama EKTKÕLi võrgustiku arendustegevusesse, koostöösse ning on valmis õppima ja jagama häid praktikaid; 

        · on teadmised erinevatest eestikeelse õppe toetamise võimalustest.

Oluline info:

Suvekoolis osaleja saabub Nelijärvele omal käel.

Suvekooli toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Tutvu KAVAGA (täpsustub)

REGISTREERU suvekooli kuni 31. juulini.