Vestlusklubi – Teksti lihtsustamine keeleõppe eesmärgil.


Sündmuse detailid

  • Date:

Teema:   Teksti lihtsustamine keeleõppe eesmärgil.  
Külaline: Lea Kreinin, eesti keel teise keelena õpetaja, ELIN (Easy Language International Network) liige
Lihtne ehk arekeel on lihtsustatud sõnavara ja lausestruktuuriga, lühemate sõnade ja lausetega kergemini loetav ja mõistetav keel. Arekeeles tekstidel on mitu erinevat sihtrühma. Neid kasutatakse dementsetele, afaatikutele ja arengupuudega inimestele vajaliku teabe edastamiseks, aga ka teise keele õpetamisel. Arekeelsete tekstide juurde kuulub tavaliselt ka arusaamist hõlbustav visuaalne materjal.
Esmapilgul võib tunduda, et selliste tekstide kirjutamine on lihtne. Tegelikult on arekeeles kirjutamine või juba olemasolevate tekstide lihtsustamine keerulisem kui arvata oskaks. Vestlusklubis tuleb juttu keele lihtsustamise printsiipidest ja selliste tekstide kasutamisest keeleõppes. Saab ka praktilisi soovitusi.
Kohtumine toimub Zoomis.