XXIV Narva Pedagoogiline konverents “Õpetajalt õpetajale: keel aineõppes”


Sündmuse detailid

  • Date:

Kutsume teid osalema pedagoogilisel konverentsil “Õpetajalt õpetajale: keel aineõppes”, mis toimub 25. augustil Narva kolledžis. Konverentsi raames toimub ka traditsiooniks saanud posterettekannete konkurss.
Praktilise iseloomuga konverents on kogemuste vahetamise koda, kus osalejad saavad jagada tööriistu ja praktilisi nippe erinevates formaatides nelja töösektsioonide raames.
Täpsema kavaga tutvuda ja konverentsile registreeruda saab konverentsi veebilehel https://narva.ut.ee/et/pedagoogiline-konverents
Palume osalemine registreerida hiljemalt 18. augustil.
Selleaastase posterettekannete konkursi teemaks on „Keel aineõppes“. Korraldajaid huvitab aine läbiviimine mitte-emakeeles, ent ka osaliselt teiste keelte kasutamine aineõppes. Kas keel on vaid vahend või mõjutab ainet ka sisuliselt? Millised erinevused on erinevates keeltes aine õpetamisel? Posterettekannete esitamise tähtaeg on 10. august.
Täpsemate tingimustega saate tutvuda konkursi veebilehel https://narva.ut.ee/et/posterettekannete-konkurss-2023