Foto autor Valentina Limonova

31. märtsil räägiti Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubis lõpueksamitest.

31. märtsil toimus selle aasta kolmas kohtumine vestlusklubis.  Valitud teema “Eesti keele teise keelena lõpueksamitest” tekitas paljudel koolitajatel ja õpetajatel suurt huvi. Eksamite kohta rääkis sellel õhtul  Ethel Roosna, Haridus- ja Noorteameti eesti keele teise keelena peaspetsialist.

Kohe vestluse alguses said vestlusklubi osalejad vastused oma küsimustele: kas peavad Ukrainast saabunud koolinoored sooritama eesti keele eksami, kas eesti keeles kõrghariduse saanud inimesed peavad keeleoskust eraldi tõestama jm.

Ethel Roosna rääkis põhjalikult, et lõpueksami aluseks on keeleseadus, riiklik õppekava ja Euroopa keeleõppe raamdokument. Ta rõhutas, et keelt ei õpita mitte eksami sooritamiseks, vaid elus kasutamiseks. Spetsialist rääkis ka õppija jaoks tähtsatest momentidest, nagu eksami struktuuri tundmine, keeleregistrist kinnipidamine, ülesannete juhiste tähelepanelik lugemine, spontaanne kõne ja paljust muust.

Vestlus oli äärmiselt kasulik ning kuulajad said palju väärtuslikke nõuandeid, millele pöörata tähelepanu eksamiks ettevalmistamisel.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised, kõik eesti keele ja eesti keeles õpetamisega seotud inimesed. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastast toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

31.03.2023
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator