Foto autor: Sirle Rosenfeldt

Aineühenduste esindajad Euroopa Parlamendis

Aineühenduste esindajad Euroopa Parlamendis

24. -25. jaanuaril külastasid aineühenduste esindajad Brüsselis Euroopa Parlamenti.

Riho Terrase kutsel avanes 16 aineühenduse esindajal ja õpetajal külastada Euroopa Parlamenti, kus anti ülevaade parlamendi tööst ning hr Terras kohtus oma külalistega. Põgusal külastusel saime vaadata sageli vahelduvat kunstinäitust, näha oma silmaga koosolekute saali ning aimu parlamendis toimuvast.

Külastasime ka Euroopa Ajaloo Maja, mille väljapanekud asuvad kuuel korrusel. Eksponaatide tutvustusi saime kuulata eestikeelse audiogiidi vahendusel.

Päeva lõpetas ühine õhtusöök Itaalia restoranis Positano, kus tutvusime üksteisega, jagasime omavahel muljeid ning vestlesime erinevatel teemadel. Õhtusöögile kutsus meid Riho Terras ja tema nõunik Sirle Rosenfeldt.

Teisel päeval saime Euroopa Parlamendis näha ruume, kus toimuvad intervjuud ning töötab Riho Terras. Osalesime ka ajaloolisel sündmusel – mälestustahvli pidulikul avamisel. Mälestustahvliga mälestatakse 40 aasta möödumist ajast, mil Euroopa Parlament tunnustas esmakordselt resolutsiooniga Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Baltimaid. Resolutsiooni koostas Otto von Habsburg ja sellele kirjutas alla 45 Eesti, Läti ja Leedu kodanikku.

23. augustil 1979 avaldasid 45 Eesti, Läti ja Leedu kodanikku märgukirja (Balti apelli) ÜRO peasekretärile ning NSV Liidu, Saksamaa LV, Saksa DV ja Atlandi hartale alla kirjutanud riikide valitsustele nõudega avalikustada Molotovi-Ribbentropi pakt koos selle salaprotokollidega, kuulutada pakt kehtetuks allakirjutamise hetkest peale ning taastada Balti riikide iseseisvus. (Vikipeedia)

Mäletustahvli avakõne pidas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, sõna võttis Riho Terras ning mitmed poliitikud. Kohal olid ka Urmas Paet ja Andrus Ansip.

Kaks päeva Brüsselis olid täis huvitavaid kohtumisi, kuhu mahtus ka tutvumine kohaliku kultuuriga.

Ukraina sõja temaatika kohta andis „Aktuaalsele kaamerale“ intervjuu endine Ukraina president Petro Porošenko. Tagaplaanil on näha äsja pidulikult avatud mälestustahvlit ja meie Eestist tulnud õpetajate gruppi (25.01.2023, 08:53 – 09:33).

 

29.01.2023
Ingrid Prees
EKTKÕLi juhatuse esimees