FOTO AUTOR Anna Meldre
(Fotol on Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed)

Eesti keele kui teise keele õpetajate inspireeriv kohtumine õppekomplekti autoriga

26. novembril 2021. aastal kohtusid eesti keele kui teise keele õpetajad uue gümnaasiumi õppekomplekti “Minu eesti keel” ühe autori Merge Simmuliga. Kohtumise korraldas maakondliku ainesektsiooni juht Ulvi Vilumets. Kohtumisel jagas Merge Simmul kasulikke võtteid sellest, kuidas tema enda ja Inga Manguse koostatud õppekomplekti oma õpilastega kasutab. Õpetajatel jätkus vaid kiidusõnu ning Ulvi Vilumets ütles, et sellist õppekomplekti, mis sisaldab lisaks õpikule ja töövihikule ka töölehti, eesti keele harjutusi koos vastustega ning tunnikontrolle ja kontrolltöid, mis on samuti varustatud vastustega, on tema pidanud juba väga kaua ootama. Nüüd on ka eesti keele kui teise keele õpetajatel võimalus gümnaasiumiastmes kasutada kaasaegseid õppematerjale ning mis kõige tähtsam, et enam ei pea kulutama pikki öötunde selleks, et õppematerjale ise välja mõelda.

Kohtumisele oli kutsutud ka Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees Ingrid Prees, kes oli meeldivalt üllatunud, et autoriga olid kohtuma tulnud mitmed liidu liikmed. Liit on väga uhke selle üle, et liidu liige Merge Simmul on koos Inga Mangusega  hakkama saanud õpetajate jaoks nii olulise ja suure tööga.

Kohtumist õpiku ühe autoriga toetas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.