Autor:tundmatu

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu aastakoosolek-seminar „Eestikeelsele õppele ülemineku võlud ja valud“

Mis on parem viis keeleõppe metoodikaid uurida, kui olla ise kohapeal, otse õppimisprotsessis ja kogeda kõike seda? Eesti Keele Kui Teise Keele Liidu õpetajatega suundusime kahepäevasele seminarile, mis toimus 17.03-18.03.2023 Tallinnas.

Seminar algas põnevusega, esimesel päeval olime avatud tundides Vabaduse Koolis. Algus oli muljetavaldav, sest meil oli võimalus jälgida 11. E klassi eesti keele tundi, mis viidi läbi Ukrainast pärit lastele. Tunnis oli meeldiv ja rahulik õhkkond. Õpilased lahendasid harjutusi suure huviga. Edasine teekond jätkus meil 11. A klassi kunstitunnis, kus uuriti postmodernismi ja modernismi epohhe läbi videoklippide. Eriti huvitav oli see, kuidas lapsed said luua otse tunni ajal vabas vormis videoklippe, mis kirjeldasid neid ajastuid.

Seminar jätkus Tõnismäe kooli külastusega, kus nägime 3. klassi eesti keele tundi. Seal paistis eriti silma laste distsipliin, samuti nende kiirus ja täpsus harjutuste täitmisel oli märkimisväärne. Õpetaja keskendus tunnis eesti keele hääldusele, jagades meiega tema õpetamismeetodeid, mis olid praktilised ja selgelt sõnastatud. Päeva lõpetuseks suundusime Rahvusraamatukokku, kus meil oli võimalus osaleda viktoriinis. Meie ees avanes otsekui aaretejaht – otsisime raamatukogu erinevates kohtades vastuseid küsimustele, kuid pidime ka rakendama pildistamisoriginaalsust. See oli hariv ja samal ajal lõbus kogemus, mida saaks edaspidi ka oma õpilastega läbi viia.

Teine päev algas keeltekoolis Teel Tippu, kus toimusid töötoad. Svetlana Melnikova viis läbi esimese töötoa, kus ta jagas oma magistritööd „Ilukirjanduse lugemise hõlbustamine mängustatud aktiivõppemeetodite abil kaheksanda klassi eesti keele kui teise keele tundides“ laste praktilise lugemise teemal, näidates, kuidas lugemine saab olla põnev ja kaasahaarav. Teine töötuba keskendus hääldusele ja hingamisharjutustele, mis mõjutavad keele hääldust. See oli äärmiselt huvitav ja informatiivne, tekitades soovi seda teemat veelgi uurida. Järgmine töötuba oli suunatud sellele, kuidas aidata lastel hakkama saada eesti õppekeskkonnas keeleoskuseta. Ülevaade õpetaja esimestest sammudest, mis aitavad last toetada ja juhendada. Viimane töötuba oli pühendatud keeleõppele läbi mängude – tõestades taas, et õppimine ei pea olema kuiv ja formaalne, vaid saab olla lõbus ja kaasahaarav. Kõik esitatud meetodid olid äärmiselt kasulikud ja pakuvad kindlasti inspiratsiooni tulevastele tundidele.

Peale huvitavatele ja aktiivsetele töötubadele järgnes lõunasöök, mille järel toimus meie Liidu aastakoosolek. Üritusel avaldati tänu Liidu juhtidele ja valiti uusi juhatuse liikmeid. Tänati ka neid, kes on andnud oma panuse Liidu heaks ning tervitati uusi liikmeid. Kõik osalejad said ka väikese kingituse, mis aitas muuta ürituse veelgi meeldejäävamaks. 

Täname kõiki, kes aitasid sellise meeldejääva ürituse organiseerida! See oli suurepärane võimalus õppida, jagada kogemusi ja suhelda kolleegidega. Kõigest saadust jäävad meelde ainult head ja kasulikud meenutused, mis annavad inspiratsiooni tulevaseks tööks.

Aga eelkõige tahaks tänada Eesti Keele Kui Teise Keele Liitu sellise suurepärase võimaluse eest. Me oleme tõeliselt tänulikud selle kogemuse eest ja ootame põnevusega järgmisi kohtumisi!

Irina Evart ja Jelena Antipenkova

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed

29.05.2023

Avatud tunnid (17.03.2023)

Aastakoosolek-seminari ajakava (18.03.2023).