Autor:tundmatu

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu ja Eesti Keelepöörde koostöö viis keelekümbluskoolide õpetajad kahepäevasse suvekooli Käsmu

16.08 – 17.08. 2023 toimus Lainela Puhkekülas keelekümbluskooli õpetajate suvekool „Keelekümblusõpetaja missioon üleminekul eestikeelsele õppele“.

Suvekooli eesmärk oli kutsuda liituma Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liiduga, et luua n-ö kärgvõrgustik keelekümbluse praktikutest, kes on valmis panustama võrgustiku arendustegevusse, et toetada kõiki õpetajaid oma kogemuse ja teabega üleminekul eestikeelsele õppele.

Kahe päeva jooksul tutvuti Vihula mõisa ajalooga, Käsmu meremuuseumiga, õpiti omandama teadmisi nii liikudes kui ka keeleliste ja meeleliste suhtlemismängude meetodil improteater IMPEERIUM näitlejate Erki Aule ja Rauno Kaibiaineni juhendamisel. Ööülikoolis saadi teadlikumaks vaimse tervise valdkonnas.

Haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitikaosakonna üld- ja kutsehariduse valdkonna peaekspert Anne Endjärv valgustas osalejaid eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskavadest, muudatustest, õpetajate eesti keele õppe võimalustest, kvalifikatsioonist, täienduskoolitustest, nõustamiskorraldusest ja mitmesugustest võimalustest. Ülevaate E-koolikoti arendusest andis haridus- ja teadusministeeriumi E-koolikoti peakasutaja üldhariduse valdkonnas Kätlin Kalde.

Keelekümbluskooli õpetajad arutlesid teemantmängu meetodil põhinevas rühmatöös nelja kooli aineõpetajatega aine- ja keeleõpetaja koostöö üle. Aineõpetajad tõdesid, et rühmatöö avas ka nende silmad ning nad said arutelu käigus uusi ja kasulikke teadmisi.

Keelekümbluskooli õpetajate suvekool toimus tänu Õpetajate Ühenduste Koostöökoja lisatoetusele, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Eesti keele kui teise keele õpetajad olid suvekoolide lainel” – Õpetajate Leht

Suvekooli kutse

Fotod