Autor: Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverents Tartus. Aasta 2023 Selts on Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit

Novembrikuised Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverentsid on alati sisukad ja populaarsed – see on koht, kust leiab uusi ideid ja on võimalik kohtuda nii vanade tuttavatega kui leida uusi inspireerivaid kontakte. Seekordne konverents “Juurte juurde” leidis aset 17.-18. novembril Tartus.

Esimese päeva veetsime Haridus- ja Teadusministeeriumi ruumides. Päeva alguses anti Tallinna Südalinna Koolile üle selle aasta Euroopa keeleõppe tunnustuskiri projekti “Tallinna Südalinna kooli luuleraamatuke – eElfchenbuch” eest. Luuleraamatuga saab tutvuda siin https://www.edlv.planet.ee/luuleraamat/. Tänaseks on eElfchenbuchis avaldatud luuletusi üle 1200, teemadeks isadepäev ja emadepäev, saksa keel, kevad, suvi, sügis, talv ja jõulud, nutiseadmed, lemmikloom, sõprus, Eesti. Oodatud on ka uued kaastööd eesti, saksa, soome, inglise, seto, ukraina ja vene keeles!

Sellele järgnesid ettekanded – Liina Põld andis ülevaate õpetajate järelkasvust, Merilin Aruvee rääkis meile tekstiruumist ja võõrkeeleõpetusest, Liis Kuurme pani meid mõtlema hingamise peale.

Pärast lõunat jätkasime pidulikult. EVÕL tunnustas ja tänas: Aasta 2023 Selts on Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit. EVÕL tunnustas EKTKÕLi märkimisväärse panuse eest liikmeskonna kasvatamisel (liikmete arv on aastaga kahekordistunud, lisandunud on keelekümblusõpetajate kärg), märgiti ära meie traditsioonilised üritused (igakuised vestlusklubid Zoomis, aastakoosolek-seminar, tänuüritus esseekonkursi võitjatele, suvekool ja väljasõiduseminar), kiideti liikmete kaasamist (kogemuste jagamine nii seminaridel kui suvekoolis, artiklite kirjutamine) ning liidu tegevuste tutvustamist nii liidusiseselt kui väljaspool.

Lisaks pälvisid tunnustuse:

Aasta 2023 aastate panustaja Eve Zekker;

Aasta 2023 koolitaja – Liina Ergma ja Soome Instituut;

Aasta 2023 tegija – Eva Viidemann;

Aasta 2023 tegu – Euroopa keeltepäevale pühendatud keelte laat-konverents “Mitmekeelsus rikastab;

Silmapaistev võõrkeelealane magistritöö 2023 – Saskia Virosiim (juhendaja Maris Saagpakk) ja Alisa Altan (juhendaja Aleksandra Ljalikova).

Päeva lõpetas aruteluring “Uus on unustatud vana”.

Teisel päeval külastasime Tartu Tamme Gümnaasiumit. Päeva avas Merilyn Meristo, kes andis ülevaate aineseltside minevikust ja arengust, Karola Velberg rääkis Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi õpetajate mentorprojektist (sellest peaksime meiegi eeskuju võtma!) ja väljakutsetest. Sellele järgnes ringkäik koolimajas.

Pärast lõunat oli võimalik osaleda erinevates töötubades. Mina jõudsin osaleda kahes – EKTKÕLi liige Nelli Kuldmaa esines teemal “Aktiivõppe meetodid keeleõppe klassis, et kaasata kõiki õpilasi (Singapuri keeleõppe metoodika)” ja Helle-Mari Märtson inspireeris kõiki oma töötoas “Loovusest”.

Päeva lõpetasid Piret Kanne ja Merike Saar, kes rääkisid võõrkeele ainekava töörühma tegemiste teemal praktiku vaatenurgast.

FOTOD

Ly Leedu

EKTKÕLi juhatuse liige

26.11.2023