EKTÕL 20. sünnipäeva konverents

8. detsembril 2001 toimus Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis liidu asutamiskoosolek.  Koosoleku avas projekti „Eesti keele kui teise keele õpetajate täiendkoolitusvõrgustik“ juht Vilja Saluveer, kes tutvustas kokkutuleku eesmärki ja õpetajate liidu asutamise initsiatiivgrupi ideid. Koosolekul osales 39 asutajaliiget.  Tegevusaastate jooksul on liit pakkunud õpetajatele infopäevi, seminare, koolitusi.

2000. aastal moodustati kolm regionaalset keskust: Tallinna ja Harjumaa keskus Mahtra gümnaasiumis, Virumaa keskus TTÜ Virumaa kolledžis, Lõuna-Eesti keskus Tartu Annelinna gümnaasiumis. Keskused organiseerisid ja viisid läbi koolituspäevi ning tegelesid eesti keele kui teise keele õpetajate metoodilise nõustamisega. Lisaks hangiti õppematerjale, mida õpetajad said laenutada keskuste raamatukogudest.

Sellel aastal saab liit 20-aastaseks. Vaatamata olukorrale riigis ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele, soovime väga tähistada liidule nii olulist sünnipäeva. Esmakordselt liidu ajaloos toimub sünnipäevale pühendatud konverents veebis. 

Registeerimine

Konverentsi ajakava

Ettekanded