Foto autor: Kati Bakradze

EVÕLi piirkondlik seminar Viljandis

9. piirkondlik sügisseminar „Kõik on võimalik!?ˮ

Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele õpetajate Liidu juhatuse esimees, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige

17. septembril 2022. aastal kogunesid võõrkeeleõpetajad Viljandi Gümnaasiumisse, et osaleda Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 9. piirkondlikul koolituspäeval „Kõik on võimalik!?ˮ.

Seminari eelõhtul toimus juhatuse koosolek, kuhu oli kutsutud ka Eesti Prantsuse Keele Õpetajate Seltsi esindaja Evelin Rand. Koosolekul arutleti tunnuskirjade statuuti ning esitati mõtteid novembris toimuva konverentsi kohta.

17. septembri hommikupoolikul otsustasid õpihimulised pedagoogid koguneda Eesti esimesse riigigümnaasiumisse, et ammutada uusi teadmisi põnevatest ettekannetest ning tutvuda 2019. aasta aasta kooliga – Viljandi Gümnaasiumiga. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu plaanidest ja tegemistest andis ülevaate liidu juhatuse esimees Ene Peterson. Seejärel viisid gümnaasiumi võõrkeeleõpetajad kõiki seminaril osalejaid tutvuma koolihoonega. Ringkäigul oli võimalus vaadata õpperuume, saada ülevaade õppekorraldusest ning esitada küsimusi.

Peale ühist lõunat läks päev edasi harivate ettekannetega. Urmo Reitavi ettekande „Kõik on võimalik, õpetaja! Inspireeriv töötuba õpetaja enesehoiuks ehk minu võimalused heaoluksˮ sõnum õpetajatele oli see, et igaüks peaks õnnestumiste tagamiseks järgima oma südant. Urmo ettekanne vaheldus mõnusate harjutustega, mis tekitas osalejais elevust ega võimaldanud peale lõunapausi silmal kinni vajuda. Marika Peekmanni ettekanne „Kõik on võimalik e-õppes! Kaardirakendused võõrkeeletunnisˮ tõestas, et ka klassitunnis on võimalik õpilasi reisile viia. Õpetajat aitavad selles erinevad kaardirakendused. Kas klassi saab võtta ja juhtida kui firmat? Jah, saab. Eheda tõestuse selle kohta esitas Karola Velberg ettekandes „Klass kui firma. On võimalik!ˮ Selline klassi juhtimise meetod paneb klassi ühiselt tööle, sest õpilased peavad omavahel suhtlema, tegema koostööd ja leidma lahendusi. Eeldatakse, et õpetaja peab kõike ise ära tegema. Ei pea. Õpetaja roll on targalt ülesandeid delegeerida ning olla õpilaste jaoks olemas. Mõni õpetaja nagu Karola juhib oskuslikult oma õpilasi koostöö tähemärgi all n-ö firmat looma, kuid on ka õpetajaid, kes oma põhitöö kõrvalt on loonud firma päriselt. Seda, kuidas Kristi Lõbu omal ajal lõi oma ettevõtte, said osalejad kuulata ettekandes „Õpetaja ja ettevõtja ühes – kõik on võimalik!ˮ.

Tuleb tõdeda, et kõik on tõepoolest võimalik – õpetajate kogunemine erinevatest Eestimaa paikadest Viljandis Eestimaale omasele sügisilmale vaatamata, uute teadmiste ja kogemuste ammutamine ning tutvuste (taas)loomine.

Uute põnevate kohtumisteni 10. piirkondlikul sügisseminaril 2023. aastal.

13.11.2022

Seminari KAVA

Marika Peekmanni ettekanne „Kõik on võimalik e-õppes! Kaardirakendused võõrkeeletunnisˮ