Foto autor Ingrid Prees

Filmid keeletundi- miks ka mitte, aga kuidas?

28. aprillil räägiti Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubis sellest, kuidas kasutada videot ja filmi võõrkeeletunnis.

28. aprillil toimus vestlusklubis selle aasta neljas kohtumine.  EKTKÕLi auliige, praegu Kersti Võlu Koolituskeskuse eesti ja inglise keele õpetaja Ene Peterson ning Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Diana Joassoone jagasid oma kogemusi video ja filmi kasutamisest võõrkeeletunnis.

Klubi peakülalised on tegelenud selle teemaga ammu ja paljudes koolides on nende kogumik põhikoolile ja gümnaasiumile „Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana (2011), õppematerjalid „Video ja TV keeleõppe toetajanaI ja II osa (2008) ning E. Petersoni metoodikavihik „Video võõrkeeletunnis (2000).

Vestlusklubi teemat tutvustades kirjutas Ene: „Filmid annavad õpetajale võimaluse muuta õppetöö mitmekesisemaks ning rikastada nii keele- kui ka ainetunde illustreeriva audiovisuaalse materjaliga. Arutleme mängufilmide kasutamise võimaluste üle keeletundides: milliseid ülesandeid koostada ja milliseid töövõtteid ja aktiivõppestrateegiaid on võimalik rakendada nii filmide kui ka filmiklippide vaatamiseks.”

Enne kohtumist oli kõikidel võimalus esitada oma küsimusi filmide kasutamisest ja jutustada oma kogemustest. Vestlusklubis saadi vastused küsimustele, kellele sobib selline õppemeetod, kust saada ideid, miks kasutada filme/filmiklippe (keele)tunnis ja kuidas seda teha?

Vestlusklubi külalised tõid hulgaliselt ülesannete näiteid, mida saab teha õppijatega enne ja pärast filmi vaatamist, pakkusid mitmekesiseid allikaid ideede ja materjalide leidmiseks. Osalejad said kohe konkreetsed ülesanded mõnede filmide jaoks: Ristumine peateega”, Naerata ometi!”, Nipernaadi”, Eia jõulud Tondikakul”, Apteeker Melchior”. Nagu alati oli kohtumine väga sisukas ning kuulajad said palju praktilisi nõuandeid.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised, kõik eesti keele ja eesti keeles õpetamisega seotud inimesed. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastast toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

 

28.04.2023
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator

 

Kohtumise materjal

FILMID KEELETUNDI 

Lisamaterjalid:

E. Peterson. Video võõrkeeletunnis. TEA Kirjastus, 2000

D. Joassoone, E. Peterson.Video ja TV keeleõppe toetajana I, II osa. 2008

D. Joassoone, E. Peterson. Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana: põhikoolile ja gümnaasiumile. Tartu, 2011