Foto allikas

Hääldamisõpetusest vestlusklubis

17. jaanuaril toimus uue aasta teine Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumine.

Peakülaline Ele Arder, Tallinna Ülikooli ja Multilingua Keelekeskuse eesti keele kui teise keelena õpetaja pakkus ise välja vestluse teema „Hääldamiõpetus”, millest kirjutas hiljuti magistritöö. Kohtumisele registreerunud osalejate rekordarv kinnitas, et valitud teema osutus populaarseks. Need, kes tulid reedel vestlusklubisse, tõdesid, et õige häälduse õpetamine on oluline, aga tihti on see alahinnatud.

Ele jutustas hääldusõpetuse erinevast lähenemisest, hingamise tähtsusest ja artikulatsioonist, eesti täishäälikute õigest hääldamisest ning raskustest selle harjutamisel, kontrastiiv-dünaamilisest meetodist ja paljust muust. Muidugi mainiti kõneõpetaja Einar Krauti, kes oli Ele magistritöö juhendaja ja kelle suur pooldaja ning austaja ta on.

Huvitav oli ka arutlus, mis on aktsent ja mida see mõjutab. Nagu selgus Ele näidatud videost, võib aktsent mõnes olukorras isegi aidata. Vestlus võiks kesta veel kaua, kuna külalisel oli mida öelda, ja kuulajatel oli mida küsida.

Väga väärtuslik on tagasiside vestlusele: „Osalesin esimest korda – hästi tore oli! Olen nii õnnelik, et selle aja teiega siin veetsin! Aitäh!”. „Tänan! See oli põnev”. „Suur tänu! Väga mõnus selge ülevaade!”

Ja muidugi südantsoojendav: „Palun andke teada, kui järgmine vestlusring toimub”.

Info vestlusklubi toimumise kuupäevast, teemast ja külalisest ilmub EKTKÕLi kodulehel ja facebookis.

Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi. Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised, kõik eesti keele ja eesti keeles õpetamisega seotud inimesed. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastast toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

18.02.2023
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator

Lisa:

Ele Arder. Eesti keele häälduõpetus kontrastiiv-dünaamilise meetodi järgi. Magistritöö, Tallinna Ülikool, 2022.