Autor:tundmatu

Haridustöötajate ainealase keeleoskuse koostööseminar

10. jaanuaril 2024. aastal toimus Eesti Keele Instituudis seminar Haridustöötajate ainealase keeleoskuse koostööseminar muu emakeelega kolleegide ja õpilaste toetamiseks”.

Seminar andis suurepärase võimaluse oma ideede ja mõtetega panustada eestikeelsele õppele üleminekusse, võttes fookusesse ainealase keeleoskuse. Seminari korraldajad soovisid saada ekspertnõu, et koostöös disainida ainealast keeleõpet muu emakeelega õpetajatele ja tagada ka muu emakeelega õpilaste toetamine ainealase keeleoskuse arendamise kaudu. Kristi Päeva sõnul on aineühenduste liikmete ja aineõpetajate roll hindamatu, kui räägime muu emakeelega õpetajate toetamisest ja kaasamisest eestikeelsele õppele üleminekul.

Keelesammu programmi sisu tutvustas Helna Karu (Haridus- ja Teadusministeerium, programmi meetmehoidja). Ülevaate haridustöötajate keeleõppe tegevustest andsid Ellen Vimberg ja Kristi Päeva (Eesti Keele Instituut). Haridustöötajate metoodika ja didaktikakoolitusi tutvustas Maria Kihlevelt (Eesti Keele Instituut).

Ettekannatele järgnesid rühmaarutelud:

  1. Kuidas kaasata muu emakeelega õpetajaid aineühenduste töösse?

  2. Kuidas teotada muu emakeelega aineõpetajaid eestikeelse ainealase sõnavara õppimisel?

  3. Kuidas saaksid aineühenduste liikmed kaasa aidata keelerände raames toimuvale mentorlusele?

  4. Kuidas koolis tervikuna toetada muu emakeelega õpilaste eesti keele oskust, sh erinevate õppeainete sõnavara oskust?

Kõigi nelja arutelu läbivaks märksõnaks oli aineühenduste kaasamine, mis tähendab seda, et kui õpetaja kuulub aineühendusse, siis muu emakeelega:

  • õpetaja tunneb ennast hästi ja turvaliselt vaatamata keeleoskusele;

  • õpetaja on kaasatud ja vaimselt toetatud;

  • saab ainealast infot otseallikast;

  • osaleb eestikeelses kultuuriruumis.

Teise teema arutelurühm tõi välja järgmise toreda mõtte: “Koostööst tekib motivatsioon ja vastupidi motivatsioon viib koostööni!”

Oma panuse haridustöötajate muu emakeelega kolleegide ja õpilaste toetamisse andsid ka Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed Inge Salekesin, Regina Kaplina, Ingrid Prees, Ly Leedu ja Vivika Nõmme.

Tutvu lähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Liidu kaasrahastatud programmi “Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine” ehk Keelesammuga.