Autor:tundmatu

Haridusühenduste suveseminar

2.-4. augustil 2023 toimus Toilas Haridusühenduste suveseminar. Sellel aastal oli suveseminari päevakajaliseks teemaks „Kavast kvaliteetse teostuseni“.

Seminari teemasid arutati kolme päeva jooksul. Iga päev oli pühendatud konkreetsele teemale:

1. päev „Muutuv õppekava“,

2. päev „Eestikeelse hariduse kiirendus“,

3. päev „Hariduse kvaliteet ja õpetaja“.

Seminari avas haridus-ja teadusminister Kristina Kallas, kes tervitas heameelega haridustöötajaid. Ta esitas seisukohti eestikeelsele õppele ülemineku kohta, kiitis ülemineku kava heaks, avaldas lootust, et kõik haridusvaldkonda kuuluvad saavad ülemineku väljakutsega ilusti hakkama.

Aaro Toomela on tunnustatud psühholoog ja neuroteadlane, kes on panustanud kultuuriloolise

psühholoogia, neuropsühholoogia ja kognitiivteaduse valdkondadesse, viis läbi avatud diskussiooni tuleviku õppekava võimalikest suundadest – osalejad arutasid, milline tuleviku õppekava võiks olla.

Töötubade valik oli ürituse raames lai ja mitmekesine, iga osaleja sai oma huvi järgi ennast täiendada, näiteks:

Merlin Linde töötoas „Õppekava väljundipõhisus ja arengut toetav hindamine“,

Kaarel Haava töötoas „Kodanikupädevus ja ühiskonnaõpetus õppekava uuendustes“,

Edgar Krulli töötoas „Konstruktivistliku õpikäsituse põhijooni seostatult teiste õpikäsitustega“.

Innovatiivset lähenemist oma töötubades näitasid Maria Jürimäe räpp-loenguga „Hea kool ja NÕK- nüüdisaegne õppekava“. Seda töötuba said meie liidu liikmed ilusti külastada ja NÕKi temaatilisse räppi panustada. Ebatavaline, kuid siiski väga imeline kogemus, oleme kindlad, et saame juurutada saadud nippe oma õppetöösse.

Raili Vilt „Andekate arengu toetamine, noppeõpe?“

Maria Rahamägi „Kuidas muuta haridussüsteem säilenõtkemaks?“

Seminari teisel päeval tutvustas Anne Endjärv eestikeelsele õppele ülemineku peamisi samme. Fookuses oli ka tegevuskava ja selle rakendamine.

Üritusel osalejad said täiendada oma meetodite kohvrit järgmistes töötubades:

Mäng – õppija käivitaja ja motivaator“ (Marleen Liinold, Viimsi Kool, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liige), „LAK õppest lähemalt“, „Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises“ (Ingrid Prees, TalTech Virumaa kolledž, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees), „Eesti keele õpe ja keeleõppearendamine“, „Keelevaldkonna toetavad tegevused“.

Õhtupoolsed tegevused pakkusid naudingut improviseerides mõistvamas kehakeeles. Ööülikooli informatsioon hämmastas osalejaid oma ebatavalise temaatikaga, nagu „Looduse kava hariduse kujundamisel“ ja „Hariduse kui inimeseks kasvamise kolm osa ja selle evolutsioonilised juured“.

Kolmas päev algas huvitava loenguga Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri esindajate poolt, kes rääkisid üldhariduse kvaliteedist ja vastusest. Arutati hariduse kvaliteedi kriteeriume, hariduse toetajaid, arengutuge ja arendusprogramme, mis toetab parimal moel õppija arengut.

Keeletehnoloogia võimalustest rääkis ülipõnevalt auditoorimile Tiiu Üksik. Haridustöötajad said teada, kuidas toimub kõnetuvastus praktikas, kuidas toimub masintõlge, automaatkorrektuur, mis on keelemudelid, kuidas nad töötavad.

Kuna tehisintellekt on nii populaarne, sai praktiline töötuba nimega „Kratt and ChatGPT ning haiduse kvaliteet“ kõige nõutavamaks välja pakutud töötubade hulgast.

Leidsime vastuse küsimustele: kas see on meie tulevik, kas tehisintellekt asendab inimest, mis on andmevabadus ja kuidas kaitsta end valeandmete eest. Mati Tee seletas väga emotsionaalselt, mis on närvivõrgud, kuidas püsida maailma lõpuni, mis on chat GPT-4, mis on selle eelised, oskused ja tulevased perspektiivid.

Suveseminar lõppes kokkuvõtva paneeldiskussiooniga, kus igaüks sai võimaluse avaldada oma arvamust õppekavast hariduse kvaliteedini ja sellest, mis siis edasi saab.

Seminar andis võimaluse koos olla, jagada kogemusi, saada uusi teadmisi ja luua uusi kontakte. Arutelude, töötubade ja ettekannete kaudu jagati seminaril arvamusi, praktilisi näpunäiteid, kuidas jõuda kõige kvaliteetsema hariduseni.

Täname kõiki korraldajaid, toetajaid, külalisi ja kolleege tõhusa ja viljaka ürituse eest!

Lugege lisaks MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda

Olga Žukova ja Natalja Zahharova

Narva Pähklimäe Gümnaasium

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed