Autor: Svetlana Tsarjova

Keelekümbluslasteaedade juhid Nelijärvel

Keelekümbluslasteaedade juhid ja koordinaatorid said kokku suveseminaril, et keskenduda eestikeelsele õppele ülemineku sõlmküsimustele.

21.-22. augustil toimunud suveseminaril tutvusid osalejad keelekümbluse ja keelevaldkonna viimaste uudistega, osalesid aruteludel ning jagasid üksteisega praktilisi kogemusi. Üheskoos arutleti selle üle, kuidas eestikeelsele õppele üleminekul koolieelset lasteasutust, asutuse meeskonda ja õpetajat toetada.

Ingrid Prees tutvustas juhtidele Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu tegevusi ning kutsus kõiki keelekümblusõpetajaid liituma aineliiduga.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Seminari SLAIDIKAVA

Fotogalerii