Autor: Grete Veedla

Koosdisaini ajutorm

27.02-28.02.2024 toimus Rakvere Riigigümnaasiumis koosdisaini ajutorm „Eestikeelsele õppele ülemineku eeldused“.

Ajutormile olid oodatud kõik, keda puudutab eestikeelsele õppele ülemine ja kes soovisid anda oma panuse riiklikul tasandil olulise kaaluga muudatuse elluviimisesse. Oodatud olid ka koolijuhid, õpetajad, õppejuhid, lasteaiaõpetajad, ülikooli esindajad, kohalike omavalitsuste haridusametnikud, haridus- ja teaduministeeriumi esindajad, huvikoolide õpetajad, võõrkeele koolitajad, noorsöötöötajad ning haridusühenduste ja liitude liikmed. Teretulnud olid ka tudengid, õpilased ja haridusentusiastid, kes soovisid panustada eestikeelsele õppele üleminekusse.

Ajutormil olid mentoriteks Merike Rehepapp, Helen Arov (Haridusdisaini Keskus) ning Daniel Kotsjuba (EKA).

Ajutormi korraldas Eesti Keele Instituut.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidust osalesid ajutormil Maire Kebbinau, Maret Vandel, Lea Kreinin, Inga Salekešin, Külli Kuri, Ingrid Prees, Krista Arro.