Autor: tundmatu

Koostöö kohting

03. veebruaril 2024. aastal toimus Tallinna Tõnismäe Gümnaasiumis Õpetajate Ühenduste Koostöökoja koostöö kohting, millest võtsid osa Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate liidu juhatuse liikmed Ingrid Prees ja Ly Leedu.
Koostöö kohting keskendus järgmistele teemadele: Õpetajate Ühenduste Koostöökoja tegevuse vahehindamine, strateegiline partnerlus, uue aasta plaan; õpetaja karjäärimudel, õpiaja pikendamine, õpetaja eetikakoodeksi vaheetapp. Kutsutud oli ka Haridus- ja Teaduministeeriumi esindaja Maris Raidmets.