Kutse XIX „Hansenist Tammsaareni“ võistulugemisele 2022

28.01.2022 on üleriigiline võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“ Albus juba 19. korda ja 18.03.2022 Ida-Virumaa voor Tartu Ülikooli Narva Kolledžis 7. korda. Koroonapiirangute korral võisteldakse veebi vahendusel Zoom’is.

Konkursil loetakse peast kuni 5 min pikkusi katkendeid vabalt valitud Tammsaare teosest, et võistelda 4 vanuserühmas. Võistlevad V-VII; VIII-IX, X-XII klass ja täiskasvanud, sh vilistlased, (kutsekool, kõrgkool jt). Kõige olulisem on teksti mõtte esiletoomine, ei tohiks karta mõttepause. Valitud pala peab  olema lugejale eakohane.

Avamisel viivad näitlejad läbi väikse häälekooli, õpetavad maha võtma esinejate pingeid. Kõik vanuserühmad võistlevad samal ajal erinevates ruumides.

Iga vanuserühma hindab eraldi 3-5-liikmeline žürii.

Ajakava ja tegevusplaan

15.11.2021-27.01.2022

Reklaam. Organisatoorsed tegevused.

Registreerimine

3.-25. jaanuarini 2022 Albu võistulugemine Albu Pk kodulehel;

3.-15. märtsini 2022 Ida-Virumaa vooru osalejatele Narva kolledžis enda.trubok@ut.ee.

KUTSE JA AJAKAVA