.Foto: Ingrid Prees (Pixabay)

LAK-õppe päev Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses

Alates 2010. aastast on haridusasutused LAK-õppe kuul – aprillis, tutvustanud huvilistele lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) ning keelekümbluse edulugusid, metoodilisi lahendusi, materjale, töökorraldust jpm.

6. aprillil toimus LAK-õppe päev hübriidüritusena Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses.

Päeva algul tervitas osalejaid Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Seejärel rääkis HTMi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna juht Ingar Dubolazov haridusvaldkonna prioriteetidest, ja keelepoliitika valdkonna peaspetsialist Maire Kebbinau tutvustas LAK-õppe võimaluste paljusust.

Enne lõunat andis Janika Tappo Tallinna keskraamatukogust ülevaate lõimumist toetavatest tegevustest raamatukogus (neid on muljetavaldavalt palju ja see tekitas elavat diskussiooni lõunalauas, vaata lisaks  https://keskraamatukogu.ee/ ) ja Merilin Aruvee Tallinna ülikoolist rääkis, kuidas kasutada  žanriõpetust toestava metoodikana lugemiseks, kirjutamiseks, õppimiseks.

Pärast lõunat toimus Eesti keelekümblusprogrammi käivitaja Natalja Mjalitsina juhtimisel vestlusring teemal “Millest räägivad LAK-õppe kogemused?” Parimaid praktikaid jagasid Oliver Jakobson (Tallinna Kuristiku Gümnaasium), Iiris Oosalu (Avatud Kool), Anu Luure (Tallinna Lilleküla Gümnaasium), Irina Šulgina (Jõhvi Vene Põhikool) ja Ingar Dubolazov, (HTM). Jõuti järeldusele, et kui traditsiooniliselt on Eestis LAK-õppe all silmas peetud eesti keele kui teise keele lõimimist erinevate õppeainetega, siis nüüd on üha aktuaalsem ka kahesuunaline keelekümblus ning teiste keelte lõimimine.

Päeva viimases osas tutvustati LAK-õppe keskkondi väljaspool kooli. Pernova Hariduskeskuse direktor Kaire Mertsin rääkis kogukonna haridusmudelist Pärnu näitel, ning Annika Kumar ja Liina Punamäe  tutvustasid Narva linnalaagrit programmi Noored Kooli (NK) eestvedamisel. Päeva viimane esineja oli EKTKÕLi juhatuse liige Ly Leedu, kes andis ülevaate, kuidas ühendada nutiorienteerumine ja keeleõpe rakenduse Actionbound abil. Ta tutvustas Multilingua Vanalinna mängu ja Old Town Game´i.

Päeva läbisid Jorge Hinojosa rütmikad keeledušid – see oli mõnus ja emotsionaalne  liikumisega lõimitud karaoke hispaania keeles.

Üritus salvestati ja on varsti leitav LAK-õppe kuu kodulehelt. Täpsemat infot LAK-õppe kuu ürituste kohta leiab veebilehelt https://www.hm.ee/et/lak-oppe-kuu-aprill-2022

 

08.04.2022

Ly Leedu

EKTKÕLi juhatuse liige