Foto autor Arno Kaseniit

Liidu liikmed käisid koolitamas algastme eesti keele kui teise keele õpetajaid

20. ja 21. novembril toimus MTÜ Eesti Keelepööre eestvedamisel koolitusprogrammi „Algastme eesti keele kui teise keele õpetaja meistriklassi“ V sessioon Saka mõisa Meretornis. Õpetajaid koolitas juhatuse esimees Ingrid Prees, kes viis läbi kolm töötuba „Orienteerumismäng. Varanduse otsimine“, „Veebikeskkond Canva“, „Maastikumäng eesti keele tunnis“. Kolmes töötoas õpiti koostama ülesandeid, mida on võimalik avada QR-koodiga, kujundati õnnitluskaart ning meeskonnatööna otsiti ja leiti vastused küsimustele, mis olid peidetud Saka looduskaunile maastikule.

Liidu liige Nelli Kuldmaa õpetas koostama veebisõnastikku ning jagas kasulikke nippe sellest, kuidas loodud sõnastikku õpieesmärkidel kasutada nii, et õpilased oleksid sõnade õppimisel motiveeritud.