FOTO AUTOR Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Mälestusi Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 7. sügiskonverentsilt

Laupäeval, 20. novembril 2021. aastal  toimus Tallinnas konverents õpetajatele, kes oma igapäevases töös õpetavad võõrkeeli. Osalesin sellises ürituses esimest korda ning võin öelda, et see oli suurepärane kogemus. Päeva jooksul toimus mitu erinevat töötuba, kust igaüks võis leida midagi kasulikku. Erinevad materjalid, infolauad, töötoad ja õpikeskused – kõik osalejad olid valmis jagama informatsiooni ning oma kogemust. Arvan, et sellised kohtumised on väga kasulikud ning annavad erinevaid nippe, mida saaks hiljem kindlasti kasutada. 

Mul on väga hea meel, et eelmisel aastal otsustasin saada Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmeks. Just Liidu kaudu jõuab minuni vajalik informatsioon erinevate ürituste ja sündmuste kohta, k.a ka sellest konverentsist sain teada sealt. Liidu liikmena tunnen, et mul on võimalus kaasa rääkida ning oma arvamust avaldada ka küsimustest, mida arutatakse riiklikul tasandil ning arvan, et see on väga oluline.

Aurika SIn
Karjamaa põhikooli eesti keele õpetaja