Narivoodi moodi voodi toodi voodipoodi

2. detsembril toimus selle aasta kaheksas Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumine.

Väljakutse, millega paljud eesti keele õpetajad tänavu kevadel, suvel ja sügisel kokku puutusid, on eesti keele õpetamine Ukrainast saabunud lastele ja täiskasvanutele. Keele õpetamine nulltasemest gümnasistidele on ülikeeruline, kuid huvitav ülesanne. Kohtla-Järve gümnaasiumi eesti keele teise keelena õpetaja Katre Sosi jutustas vestlusklubis, milliste probleemidega on ta kokku puutunud ja kuidas neid lahendab. Õpetaja pakutud kohtumise intrigeeriv pealkiri vastab tema intrigeerivatele keeleõppe meetoditele: õppijate kõne salvestamine, lõhna järgi toiduainete äraarvamine sõnade õppimisel, toidu valmistamine ja palju muud. Klubikülalised lülitusid aktiivselt vestlusesse, jagasid oma kogemusi, rõõme ja muresid. Sai selgeks, et ukrainlastele eesti keele õpetamise teema nõuab jätkamist.

Klubi ülesanne on ühendada mõttekaaslasi, jagada praktilisi pedagoogilisi võtteid, öelda välja valupunktid ja püüda üheskoos lahendusi leida. Tore on kuulda kohtumise lõpus sellist tagasisidet: „Ma veendusin, et ma teen kõik õigestiˮ, „Aitäh värskete ideede eest, teen seda kindlasti tunnisˮ.

See kohtumine oli vestlusklubis 2022. aastal viimane, jääme ootama uusi kohtumisi, sest uute külalistega on juba läbirääkimised käimas. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi. Kõik ettepanekud on teretulnud.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised: lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad ja keelekursuste õpetajad. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastal toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

02.12.2022
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator