Autor: Narva kolledž

Narva pedagoogiline konverents

25. augustil 2023. aastal toimus Narva kolledžis XXIV pedagoogiline konverents „Õpetajalt õpetajale: keel aineõppes“.

Ettekandega teemal „Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu roll hariduselus ehk miks on hea olla aineliidu liige“ kutsus Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees Ingrid Prees kõiki üles aktiivselt astuma aineühenduste, sh EKTKÕLi liikmeks.
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees ja EKTKÕLi asutajaliige Ene Peterson viis läbi praktilise töötoa „Interaktiivõppe strateegiate rakendamine  aine-ja keeltunnis – aga kuidas?“

Pedagoogiline konverents

Konverentsi KAVA