Foto autor: Ingrid Prees

Parim sünnipäeva kingitus ehk kuidas eesti keelt teise keelena õpetajate liiduga käia väljasõiduseminaril

3.-4. detsembril korraldas Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit Mulgimaal keeleõpetajate väljasõiduseminari, millele registreerus paari päevaga üle 40 keeleõpetaja Eesti erinevatest paikadest.

See oli küll ime, et nii kiirest nii palju õpetajaid olid valmis lükkama edasi oma jõulueelsed koduaskeldused ning sõitma puhkepäeval seminarile Mulgimaale, mina, liidu uue liikmena, nende hulgas.

Enamik inimesi teab, kui kõrgelt hindab õpetaja oma vaba aega, sest seda on vähe ja tööd on palju, seega oli eriti huvitav teada saada, milles see saladus peitub, mis äratas õpetajates nii suurt teadmishimu.

Ja see saladus peitus suurepärases korraldamises, pakutud teemade aktuaalsuses, koolitajate ja korraldajate professionaalsuses!

Juba esimese peatuse ajal Raudna külas ühise lõunasöögi laua taga oli tunda sõbralikku õhkkonda, kaasmõtlejate valmisolekut oma kogemusi ja uusi ideid jagama. Koolitusprogramm algas Heimtali koduloomuuseumis. Kuna Heimtali muuseum asub vanas külakoolis, sisaldavad muuseumikogud kohalike koolieluga seotud materjale ning lähiümbrusest pärit tööriistu, rahvuslikke tekstiilinäiteid Mulgimaalt ja Kihnust.

Meil õnnestus uurida ja vaadelda põnevaid töid, mis saabusid muuseumi näitusele „Lipp lipi peal, lapp lapi pealˮ püksipaikamise konkursi raames – teksapükse, seelikuid, tööriideid, iga eseme juures sai lugeda selle loomise lugu.

Õpetajaid ootas aktiivne tegevus kahes muuseumi töötoas. Kõige julgemad, kes külmataati ei kartnud, osalesid „Mustrilise maakunstiˮ töötoas, mille tulemusena proovisid luua lumisel maapinnal oma ühise kunstiteose. „Kirjatähemustridˮ töötoa osalejad õppisid erinevaid mustrirütme ja mustrite tähendusi.

Peale omanäolise kultuuriprogrammi ootas meid väga sisukas, hästi struktureeritud ning praktilise suunitlusega koolitus „LAK – õppe põhimõtted ja meetodidˮ, mille valmistas ette ja viis läbi LAK-õppele ja keelekümblusele spetsialiseerunud koolitaja Maret Vandel.

Et mitteformaalset, sõbralikku ning rõõmsat õhkkonda hoida, kasutas koolitaja mitmekesiseid meetodeid ja mänge, jagas oma kogemust ja soovitas erinevaid kasulikke allikaid ja õppematerjale LAK-õppe ja keelekümbluse teemal.

Tulin koju õnnelikuna ja uusi ideid ning inspiratsiooni täis, sain sünnipäevaks suurepärase kingituse – kaasmõtlejate võrgustiku tunde, millest sünnivad uued suured teod. Kutsun nüüd kõiki üles astuma Eesti keele kui teise keele õpetajate liitu, sest selles töötavad andekad, säravad ja targad professionaalid. Eriti tahaksin tänada TalTechi Virumaa kolledži eesti keele lektorit ja Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimeest Ingrid Preesi ja liidu juhatuse liikmeid suurepärase väljasõiduseminari programmi eest!

Õpetajate väljasõiduseminar sai võimalikuks tänu Haridus-ja Teadusministeeriumi toetusele.05.12.2022

EKTÕL-i uus liige

Irina Meljakova