FOTO SIllamäe Vanalinna Kool

Pilootprojektist „Professionaalne eestikeelne õpetajaˮ

29. aprillil toimus selle aasta neljas Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumine.

Oma kogemusi jagas sellel õhtul Sillamäe Vanalinna kooli eesti keele õpetaja Julia Otti, kes alustas tööd pilootprojektis „Professionaalne eestikeelne õpetajaˮ lasteaias ja nüüd jätkab algkoolis.

Vestlusklubis jutustas Julia sellest projektist, kui kaua see kestab, millised ootused on õpetajatel ja lastevanematel. Projektis osalemisest rääkides rõhutas Julia korduvalt partnerluse olulisust teiste koolis töötavate õpetajatega. Klassiõpetaja ja eesti keele õpetaja on õppeprotsessis võrdväärsed partnerid ja lapsed aktsepteerivad seda. Tähtis on nii kooli juhtkonna kui ka teiste eesti keele õpetajate toetus. Julia märkis, et elava keelekeskkonna puudumine Sillamäel pidurdab kindlasti keele omandamise protsessi ning head hinded õpitud grammatika eest ei tähenda veel, et koolilaps saab päriselus eesti keeles vabalt suhelda. Õpetaja jutustas, miks on vaja eesti keeles luuletusi õppida ja laule laulda, mida vanemad ootavad, kuidas teised kooliõpetajad projekti suhtuvad ja paljust muust.

Nagu igal vestlusklubis kohtumisel tekkisid kuulajatel küsimused, kommentaarid, ettepanekud.

Haridusministeeriumi kodulehelt saab teada, et esimesed lasteaiarühmad liitusid projektiga 2018. aastal ja koolid 2020. a. Projekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti. 2020. a alanud pilootprojektis osaleb 15 kooli ja 20 õpetajat.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised: lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad ja keelekursuste õpetajad. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastal toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

Mai viimasel reedel toimub selle õppeaasta viimane kohtumine, kuhu oodatakse kõiki eesti keele teise keelena ja eesti keeles õpetavaid huvilisi oma heade mõtete ja küsimustega.

29.04.2022
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator