Mare Kitsniku foto on pärit veebiaadressilt

Üheksanda klassi õpilased on demotiveeritud

Põhikooli lõpus saavutavad õpilased eesti keele kui teise keele iseseisva keelekasutaja madalaima taseme. Milles seisneb üheksanda klassi õpilaste demotivatsioon eesti keele kui teise keele tundides? Sellest saate lugeda Mare Kitsniku ja Monika Sooalu äsja ilmunud artiklis “Miks mõnikord kaob tuju eesti keelt õppida? Demotivatsioon üheksa klassi eesti keele kui teise keele tundides”. Artikkel ilmus ajakirjas Lähivõrdlusi. Lähivertailuja.