Foto: Ingrid Prees (Canva)

Uus kohtumine vestlusklubis

25. märtsil toimus selle aasta kolmas Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumine.

Sellel õhtul jagas oma teadmisi ja oskusi Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õpetaja ja haridustehnoloog Nelli Kuldmaa. Oma koolis õpetab Nelli eesti keelt teise keelena, loodusõpetust, inimeseõpetust ja ühiskonnaõpetust. Veebiressursside tundmine ja oskus neid kasutada aitavad õpetajal hakkama saada suure koormusega ja teha õppeprotsessi lastele huvitavamaks. Nelli näitas kümmekond erinevat saiti. Vestlusklubis osalejad said teada, kuidas luua erinevaid teste ja ülesandeid ning saada kiire tagasiside, millised veebivahendite võimalused on tasuta ja tasulised, millal rikutakse autoriõiguseid ja palju muud. Kohtumist lõpetades soovisime Nellile jõudu, edu ja tema plaanide täitumist.

Iga meie vestlusklubi õhtu kingib praktilisi võtteid, uusi ideid ja innustust, sellepärast oodatakse väga Liidu liikmetelt aktiivset osalemist, teemade pakkumist ning oma kogemuste jagamist.  Siinkohal soovin tsiteerida Bill Gatesi: „Tugevus seisneb teadmiste jagamisest, mitte nende endale hoidmises”.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised: lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad ja keelekursuste õpetajad. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. Loodame väga, et 2022. aastal toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

Aprilli viimasel reedel toimub järgmine kohtumine, kuhu oodatakse kõiki eesti keele teise keelena ja eesti keeles õpetavaid huvilisi oma heade mõtete ja küsimustega.

28.03.2022
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator