Autor:tundmatu

Väliseesti õpetajate suvekool Tallinnas

04.07 – 06.07.2023 toimus väliseesti õpetajate suvekool Tallinnas. Suvekoolis viisid töötube läbi ka Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed.

Ly Leedu “Vahelduvõpe. Liikumise lõimimine keeletundi”.

Ingrid Prees “Eesti keele õppimisest pakendite abil” ja “Aktiivõppemeetodid veebitunnis. Tehisintellekt”.

Mare Kitsnik “Erinevate keeletasemetega laste õpetamine samas grupis”.

Suvekooli korraldas Eesti Instituut.