FOTO Valentina Limonova

Vestlusklubi jätkab tööd

25. veebruaril kohtusid taas Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubis eesti keele õpetajad.

Oma rikkalikumaid kogemusi eesti keele teise keelena õpetamisest koolis jagas Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Inguna Joandi. Vestlusklubis osalejad kuulasid hübriidtunni läbiviimisest, laulude ja piltide kasutamisest eesti keele tunnis, temaatiliste plakatite loomisest ja paljust muust. Inguna näitas 6. – 12. klassi õpilastele mõeldud töölehti ja õpilaste töid.

60 minutist ei piisanud, et kõigest rääkida, juba väljaspool ettenähtud aega jätkus vestlus distantsõppest, selle muredest. Eriti rõõmustav oli teada saada, et viimasel kohtumisel Tiina Peenemalt kuuldud ideid olid juba tundides kasutatud ning jagatud oma kolleegidega. Fotol on     n-ö kirss tordil – viimasena omandatud Zoomi tööriist, mida vestlusklubis osalejad katsetasid.

Vestluslubist võtsid osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised: lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad ja keelekursuste õpetajad. Zoomis kohtusid nii head tuttavad kui ka uued inimesed, peaaegu 20 õpetajat kogu Eestist.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. Loodame väga, et alates 2022. aastast toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

Märtsi viimasel reedel toimub järgmine kohtumine, kuhu oodatakse kõiki eesti keele teise keelena ja eesti keeles õpetavaid huvilisi oma murede ja rõõmudega.

01.03.2022
Valentina Limonova
Vestlusklubide koordinaator