FOTO Valentina Limonova

Vestlusklubi – õpilasvahetusest ja e-keelepraktikast

  1. mail toimus selle aasta viies Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumine.

Kus praktiseerida eesti keelt? Kust leida keelekeskkonda? Kuidas õppida keelt reaalselt ja virtuaalselt? Vastused nendele küsimustele andis vestlusklubi külaline Gerle Karjus, MTÜ VeniVidiVici juhatuse liige, programmijuht ja koordinaator.

Gerle jutustas VeniVidiVici organisatsioonist, selle eesmärkidest ja tegevustest. Vestlusklubi osalejad said teada, kuidas toimub õpilasvahetus ja e-keelepraktika, mis on mentorlus keelepraktikas, kes saab stipendiumi, kas vanemad aitavad või segavad ja paljust muust. Huvitav on fakt, et virtuaalses keelepraktikas ei osale mitte ainult Eesti noored, vaid ka väliseestlased, näiteks Austraaliast ja New Yorgist. Gerle rääkis ka oma magistritööst, milles ta käsitleb organisatsiooni tööd, selle kogemusi, kokkuvõttes määrab, kuhu edasi areneda.

Rõõm oli kuulda, et paljud vestlusklubi osalejad teavad selle organisatsiooni tööst ja hea meelega rääkisid õpilasvahetuse edukatest kogemustest.

Kohtumise lõpus sooviti Gerlele edukat magistritöö kaitsmist.

VeniVidiVici MTÜ kodulehelt saab teada, et ühing tegutseb edukalt juba 10 aastat ja selles osaleb 183 kooli.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised: lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad ja keelekursuste õpetajad. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastal toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

Vestlusklubi kohtumised ei toimu koolivaheajal, aga ettevalmistus uuteks kohtumiseks jätkub. Soove on palju: kohtuda Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindajaga, tutvuda ukrainlastele mõeldud õppematerjalidega, tutvuda huvitavate õppemeetoditega laste ja täiskasvanute jaoks jne. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi. Kõik ettepanekud on teretulnud.

Kohtumiseni vestlusklubis uuel õppeaastal!

27.05.2022
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator