Reklaami autor: Eesti Keele Instituut

Vestlusklubi osalejad said teada, kuidas minna keelelähetusse

29. veebruaril toimus selle aasta teine Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumine.

Eesti Keele Instituut aitab aktiivselt eesti keele, eesti keele teise keelena õpetajaid ja neid, kes õpetavad erinevaid aineid eesti keeles. Ilma sõnaveebita ei kujuta juba keegi ette endale tööd õppijatega. Erinevad sõnastikud ei ole ainus instituudi töö osa, mis aitab õpetajaid.

EKI esindajad on vestlusklubis alati oodatud külalised. 29. veebruaril tuli klubisse Ellen Vimberg, EKI haridustöötajate keeleõppe projektijuht, kes rääkis uuest algatusest haridustöötajate jaoks, kelle emakeel ei ole eesti keel. Programmi nimetatakse tihti keelerändeks ja seda rahastatakse Euroopa fondist.

Töötada eestikeelses keskkonnas, lihvida või värkendada oma eesti keele oskust, on paljude haridustöötajate unistus ja praegu kauaoodatud võimalus. Vestlusklubis osalejad said teada, mis on keeleränne ehk keelelähetus, kes saab selles osaleda, kes ja mille eest maksab, kui kaua kestab lähetus jms. Kuulajad esitasid küsimusi, jagasid oma muresid. Huvi programmi vastu on suur, kasu sellest on ilmne. Peamine probleem on see, et raske on kodukoolis töölähetuse ajaks asendust leida.

EKI kodulehel on info keelelähetuste kohta, sh saab registreeruda programmis olemiseks.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised, kõik eesti keele ja eesti keeles õpetamisega seotud inimesed. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumised toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastast toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

Valentina Limonova

EKTKÕLi vestlusklubi koordinaator

Lisainfo: https://portaal.eki.ee/keeleope/4594-2024-03-06-07-55-01.html