Vestlusklubi osalejad tutvusid Soome kogemusega

28. oktoobril toimus selle aasta seitsmes Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumine.

Oktoobri viimasel reedel kohtusid vestlusklubi osalejad väga huvitava ja paljudele ainult nime järgi tuttava inimesega. Klubi peakülaline oli Larisa Aksinovich – eesti ja vene keele õpetaja Tuusula vallas, ühingu Oman äidinkielen opettajat esinaine, Facebookis „Eesti keele teise keelena õpetajateˮ rühma administraator. Vestluse teema sõnastas Larisa nagu „Keeleteadlik koolitusmudel Soome kooli näitel: teise keele ja oma emakeele õpetamine õpilase tugimeetmetenaˮ. Lisaks tegi ta ülevaate küsitlusest Facebooki rühmas „Eesti keele teise keelena õpetajadˮ.

Eesti keele teise keelena õpetajadˮ on kinnine rühm, mis on mõeldud ainult õpetajatele info ja pedagoogilise kogemuse vahetamiseks. Selles rühmas on tänaseks 1600 osalejat. Larisa rääkis, kes need inimesed on, mida nad tahavad saada rühmast, kas tasub lubada rühma lastevanemaid.

Kõige huvitavam oli muidugi jutt Soome kogemusest teise keele õpetamise kohta. Koostöö vanematega ja vanemate osalemine keele õppimises, erineva taseme keeleõpikud, emakeele oskuse tähtsus – nii neid kui ka teisi teemasid puudutati vestluses. Larisa kritiseeris ka mõningaid eestikeelsele õppele ülemineku aspekte Eestis.

Üldine soov oli kohtuda Larisaga veel tulevikus. Külaline kutsus omakorda kõiki jaanuaris Soome suuremale haridusmessile Educa. Vestlus kujunes põnevaks ja avameelseks ning kestis plaanitust kauem. 

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised: lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad ja keelekursuste õpetajad. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastal toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

Vestlusklubi kohtumised toimuvad endiselt üks kord kuus. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi. Kõik ettepanekud on teretulnud.

28.10.2022
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator