Foto autor: tundmatu

Vestlusklubi osalejad tutvusid Ukraina-Eesti kristliku ja keelelaagri tegevusega

7. oktoobril toimus selle aasta kuues Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumine.

Koolivaheaeg möödus kiiresti ja algas uus õppeaasta vanade lahendamata probleemide ning uute väljakutsetega. Paljud eesti keele õpetajad ei lõpetanud oma tööd ka suvel. Klubi külaline Evelin Müüripeal on just see õpetaja, kes suvel võttis uue väljakutse vastu, õpetades eesti keelt Ukrainast saabunud lastele.

Evelin jutustas kristlikust laste- ja keelelaagrist, mis toimus augustis Saaremaal, alustades projekti kirjutamisest ja vajalike vahendite kogumisest ning lõpetades kokkuvõtete tegemisega ja meedias kajastamisega. Vestlusklubi osalejad said teada, millised tegevused olid abiks keeleõppes, kuidas üks koer ja kaheksakuune laps aitasid edukalt keelt ja eesti kultuuri tundma õppida. Evelin jagas ka oma mõtteid selle projekti plusside ja miinuste kohta.

Õpetajate Leht, Vikerraadio, Raadio 7 tundsid ka huvi toimunud projekti vastu, kuid kuulda kõike esimesest suust ja kohe saada oma otsestele küsimustele ausaid vastuseid on alati huvitavam.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised: lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad ja keelekursuste õpetajad. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi õhtud toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastal toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

Vestlusklubi kohtumised toimuvad endiselt üks kord kuus. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi. Kõik ettepanekud on teretulnud.

7.10.2022
Valentina Limonova

Vestlusklubide koordinaator

Loe ja kuula lisaks

Ukraina-Eesti kristlik laste- ja keelelaager „Mu süda ärka ülesˮ (vestlusklubi ettekanne)

Ühest Ukraina ja Eesti laste kordaläinud keelelaagrist (Õpetajate Leht, 18.09.2022)

Tallinna Jaani kogudus korraldas ukraina lastele Saaremaal keelekümblusnädala (eKirik, 22.08.2022)

Kuula Evelin Müüripeali intervjuud laagri kohta Vikerraadiost

Armastus käib keeleõppe kaudu (Eesti Kirik, 17.08.2022)