Autor:tundmatu

Vestlusklubis jälle räägiti eesti keele tasemeeksamite suulisest osast

25. oktoobril toimus Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi tänavune seitsmes kohtumine. Eesti keele tasemeeksami teema on eriti kuum sellel sügisel: muretsevad õpetajad, kes valmistavad õppijaid eksamiteks, kurdavad õpetajad, kes kavatsevad eksami sooritada. Külaliseks oli seekord veel üks kogenud eesti keele teise keele õpetaja ja staažikas eesti keele tasemeeksami eksamineerija ja hindaja Inguna Joandi. Vestluse teemaks oli jälle eesti keele tasemeeksami suuline osa, aga sellel õhtul oli juttu B2 tasemest.

Inguna tuletas meelde, millised ülesanded täidetakse B2 taseme eksami suulises osas. Ta rõhutas, et tutvustamine on väga tähtis, kuigi mitte hinnatav osa. Eksaminaatorina ja hindajana näeb Inguna suurt probleemi ka selles, et eksaminandid ei oska tihti pidada kõnet ning nende monoloogides puudub algus ja lõpp. Külaline rääkis, kuidas sooritavad eksamit puuetega inimesed ja üle 65-aastased eksaminandid, soovitas õpikuid, mis aitavad eksamiks ettevalmistamisel. Ulvi Vilumets, kes septembris jutustas C1 taseme eksami suulisest osast, osales aktiivselt vestluses, täiendas Inguna juttu ja vastas küsimustele.

Vestlus osutus kasulikuks ja huvitavaks ning kuulajad said teada palju vajalikke peensusi eksamiks ettevalmistamisel. Õhtu lõppes soojade tänusõnadega esinejatele.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised, kõik eesti keele ja eesti keeles õpetamisega seotud inimesed. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumised toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastast toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.