Reklaami autor: Eesti Keele Instituut

Vestlusklubis räägiti keelesammust

30. jaanuaril toimus 2024. aasta esimene kohtumine Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubis. Soov kutsuda Eesti Keele Instituudi nõustajaid tekkis juba eelmisel aastal ning head soovid täituvad: meile tulid külla Anne Roos ja Maria Kihlevelt, EKI keeleõppe arendamise osakonna projektijuhid. Sellel õhtul rääkisid Anne ja Maria programmist “Keelesamm”, mille eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste, õpilaste ja täiskasvanute eesti keele õpet, parandada eestikeelse õppe kvaliteeti ning tagada keelevaldkonna e-teenuste kättesaadavus.

Programmi raames korraldab EKI metoodika- ja didaktikakoolitusi kooli- ja lasteaia õpetajatele, KOVi esindajatele ja kõigile, kes on seotud eestikeelse haridusega.

Klubi külalised jutustasid kohtumise ajal pakutavatest õppeprogrammidest, rõhutades, et kõik koolitused on tasuta. Samuti on võimalik tellida nõustamisteenust eesti keele ja eesti keele õppega seotud küsimustes. Instituut korraldab õpet mitte ainult Tallinnas, vaid ka Narvas ning erinevates Eesti piirkondades. Vestlusklubi osalejatele näidati, kuidas leida tulevaste koolituste kalendrit, kuid hoiatati, et kursused on väga populaarsed ja rühmad täituvad kiiresti.

Anne ja Maria tutvustasid ka Sõnaveebi portaali kasulikke ressursse: piltidega sõnaraamatut, keeleõppijate sõnaraamatut, üle 120 oskussõnastikku, õpetaja fraasidekogu jms. Üks vestlusklubi osaleja märkis selle juures, et tal tekib sõltuvus, kui uurib Sõnaveebi.

Lisaks sellele rääkisid külalised Harno veebinaride sarjast “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses”, mida saab vaadata YouTube’is.

Vestlus oli väga tihe, kasulik ja põnev. Klubi kohtumised on nagu jäämäe tipp: jutustatakse ja näidatakse väikest osa, mis soodustab teemadega ise lähemalt tutvuma, õppima, tegutsema.

Vestlusklubist võtavad osa nii Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed kui ka teised huvilised, kõik eesti keele ja eesti keeles õpetamisega seotud inimesed. Kirjutage ja pakkuge julgelt vestlusklubi külalisena ennast või oma andekat kolleegi.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu vestlusklubi kohtumised toimuvad alates 2020. a septembrist. 2022. aastast toetab vestlusklubide toimumist Haridus- ja Teadusministeerium.

Valentina Limonova

EKTKÕLi vestlusklubi koordinaator

Lisainfo:

Programmist “Keelesamm”: https://portaal.eki.ee/keeleope.html

Koolituste info: https://portaal.eki.ee/component/content/article/110-keeleope/4419-2023-08-30-14-12-01.html

Koolituskalender: https://portaal.eki.ee/component/content/article/102-koolituskeskus/3358-koolitused-haridusasutustele.html

Veebiseminaride sari “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses”

Video vaatamiseks kliki pealkirjale.

Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: paindlik õppetegevuse korraldamine

Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: mitmekultuuriline klassiruum

Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: psühholoogiline ja sotsiaalne toetamine

Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: “Muu kodukeelega laps” materjalid Harno veebis

Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: Muu kodukeelega laps klassis – õpetaja vaatenurk

Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: traumateadlik sekkumine

Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: kas iga õpetaja on keeleõpetaja?

Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: keelekümbluse baasteadmised laagrikasvatajale

Ukrainast saabunud õpilase toetamine 2022/2023 õ.a.

Distantsilt targemaks: “Toetavad tegevused eestikeelsele õppele üleminekuks” (Keelevõti)

Distantsilt targemaks: “Kahe keelekümbluskooli kogemuslood” (Keelevõti)

Keelevõti: “Koostöö olulisus LAK-õppe edukal rakendamisel”