Ida-Virumaa II ja III kooliastme õpilastel on taas võimalus osaleda Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu korraldatud esseekonkursil, mille teema on tänavu “Sini-must-valge minu elus”. Essee palume saata hiljemalt 8. aprilliks kl 22.00 aadressile ekteisekeelena@gmail.com. Igast koolist, igast klassist ootame maksimum 2 tööd. Parimad esseed valib välja 9-liikmeline žürii. Võitjaid teavitatakse meili teel. Parimad …

Esseekonkurss – “Sini-must-valge minu elus” Read More »

Teema:   Teksti lihtsustamine keeleõppe eesmärgil.   Külaline: Lea Kreinin, eesti keel teise keelena õpetaja, ELIN (Easy Language International Network) liige Lihtne ehk arekeel on lihtsustatud sõnavara ja lausestruktuuriga, lühemate sõnade ja lausetega kergemini loetav ja mõistetav keel. Arekeeles tekstidel on mitu erinevat sihtrühma. Neid kasutatakse dementsetele, afaatikutele ja arengupuudega inimestele vajaliku teabe edastamiseks, aga ka teise keele õpetamisel. Arekeelsete tekstide juurde kuulub tavaliselt ka arusaamist hõlbustav visuaalne …

Vestlusklubi – Teksti lihtsustamine keeleõppe eesmärgil. Read More »