Seminar “Õpetajalt õpetajale”


Sündmuse detailid

  • Date:

Teemad:

  • Kuidas toimub eesti keele õpe rühmas, kus õppijad on erineva kodukeelega?
  • Tõhusad aktiivõppemeetodid keeletunnis.
  • Keeleõpet toetavad digikeskkonnad.

Koht: TalTech Virumaa kolledž

Täpsem info seminari kohta avaldatakse liidu kodulehel ja Facebookis.