Seminar “Õpetajalt õpetajale”


Event Details

  • Date:

Kutsume osalema 23. septembril Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu korraldatavale sügisseminarile „Õpetajalt õpetajale“.

Seminari toimumise koht: 11.45 – 18.00 TalTech Virumaa kolledž (Järveküla  tee 75, Kohtla-Järve)

Seminar toimub kahes osas. Päeva I poolel on huvilistel võimalik külastada Kohtla-Järve haridusasutustes avatud tundi (Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaed, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Kohtla-Järve Järve Kool, Kohtla-Järve Gümnaasium). Päeva II poolel räägivad eelpool nimetatud haridusasutuste esindajad vestlusringis kõik „Südamelt ära“. Sellele järgnevad plenaarettekanded ja töötoad.

Seminari sihtrühm:

  • Eesti keele kui teise keele/emakeele õpetajad ja õpetaja kutset omandavad üliõpilased
  • Eesti keele võõrkeelena õpetajad ja õpetaja kutset omandavad üliõpilased
  • Eesti keelest erineva emakeelega koolis eesti keeles aineid õpetavad õpetajad
  • Keelekümblusõpetajad
  • LAK-õpetajad
  • Täiskasvanute eesti keele kui teise keele õpetajad (Kutsehariduskeskuse õpetajad, Keelefirmade õpetajad)
  • Teiste liidu eesmärkide heaks tegutsevad füüsilised isikud

Seminar on TASUTA.

Seminari toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit on Haridus- ja Teadusministeeriumi partner 2022-2024.

Seminarile registreerumise tähtaeg: 18. september

REGISTREERUN SEMINARILE

SEMINARI KUTSE

AJAKAVA

SEMINARI TEESID